Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

od

Program Szkolenia

I.Kto to ma robić?
 • organ administracji publicznej;
 • upoważnienie do prowadzenia postępowań.
II.Wszczęcie postępowania w sprawie potwierdzenia prawa:
 • wniosek strony;
 • wniosek świadczeniodawcy;
 • a może z urzędu?
 • wymogi formalne wniosku;
III.Właściwość miejscowa organu:
 • miejsce zamieszkania;
 • miejsce pobytu;
 • miejsce zdarzenia;
 • miejsce zameldowania;
 • bezdomni?
IV.Procedura ustalania uprawnień:
 • rodzinny wywiad środowiskowy;
 • gromadzenie dokumentów;
 • wystąpienia do organów;
 • współpraca z klientem;
 • a co jeśli klient nie współpracuje?
 • „operacja się udała – pacjent zmarł” – i co dalej?
V.Decyzja o potwierdzeniu:
 • terminy;
 • elementy decyzji;
 • jak liczyć 90 dni?
 • czy zawsze 90 dni?
 • doręczenia;
 • NFZ;
 • przesłanki negatywne objęcia potwierdzeniem prawa.
VI.Ponowne potwierdzenie prawa oraz wygaszanie decyzji
VII.TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 125 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 180 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65