Lista szkoleń wyjazdowych / stacjonarnych

W celu zgłoszenia na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza on-line lub wydrukowanie formularza zgłoszeniowego,

CZYTELNE wypełnienie WSZYSTKICH danych zawartych w formularzu oraz odesłanie faksem na numer: 12 350 63 60.

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem lub pobraniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 12 635 83 65 wew. 17 lub 21.

miejsce szkolenia termin szkolenia form. w *pdf
Stosowanie w praktyce procedury „Niebieskie Karty” oraz standardy ochrony małoletnich w organach pomocy społecznej i innych podmiotach + zmiany w procedurze odebrania dziecka
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Ustawa o pomocy społecznej 20 lat funkcjonowania - aktualności 2024 Zakopane
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Stosowanie przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS Zakopane
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Księgowość Ośrodka Pomocy Społecznej - AKTUALNOŚCI 2024 Zakopane
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Prawo pracy oraz dokumentacja pracownicza w Ośrodku Pomocy Społecznej - AKTUALNOŚCI 2024 Zakopane
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Stosowanie przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS Zakopane
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - AKTUALNOŚCI 2024 Zakopane
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Księgowość Ośrodka Pomocy Społecznej AKTUALNOŚCI 2024 Zakopane
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - AKTUALNOŚCI 2024 Gdańsk
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej za rok 2024 Zakopane
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Ustawa o pomocy społecznej 20 lat funkcjonowania - aktualności 2024 Zakopane
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Stosowanie przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS Zakopane
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Prawo pracy oraz dokumentacja pracownicza w Ośrodku Pomocy Społecznej AKTUALNOŚCI 2024 Zakopane
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
>