polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOSCI / RODO / COOKIES

Co powinna Pani/Pan wiedzieć o RODO?

RODO to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ponieważ zbieramy Pani/Pana dane osobowe, mamy obowiązek poinformować Panią/Pana o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

Kto przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Adamska Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” w Krakowie pod adresem: al. Zygmunta Krasińskiego, nr 9, lok. 1, 31-111 Kraków, NIP: 9451806951, REGON: 351611217.

W jakim celu Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” w Krakowie w ramach współpracy z Instytucją Samorządową, która zgłasza Panią/ Pana na szkolenie- Pani/Pana Pracodawcą, zgodnie z przesłaną do nas KARTĄ ZGŁOSZENIA, w tym również w celu umożliwienia potwierdzenia Pani/Pana uczestnictwa w szkoleniach po ich zakończeniu, jak również w celu wykazania spełnienia warunków zwolnienia z podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu wykazania spełnienia warunków zwolnienia z podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Otrzymaliśmy Pani/Pana dane z Instytucji Samorządowej, która zgłasza Panią/ Pana na szkolenie – od Pani/Pana Pracodawcy, zgodnie z przesłaną do nas KARTĄ ZGŁOSZENIA (Zgłaszający). Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe następujących kategorii: imię, nazwisko, stanowisko, adres pracodawcy. Ponadto przetwarzamy takie dane jak adres mailowy oraz numer telefonu, celem zapewnienia kontaktu z Państwem. W przypadku podania prywatnych adresów mailowych czy numeru telefonu, zakresem przetwarzania będą objęte także te dane. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” w Krakowie w ramach współpracy z Instytucją Samorządową, która zgłasza Panią/Pana na szkolenie – Pani/Pana Pracodawcą, zgodnie z przesłaną do nas KARTĄ ZGŁOSZENIA, w tym również w celu umożliwienia potwierdzenia Pani/Pana uczestnictwa w szkoleniach po ich zakończeniu. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie danych osobowych polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych do prognozy osobistych preferencji oraz oczekiwań.

Komu Pani/Pana dane osobowe są przekazywane?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi Partnerzy, świadczący dla nas usługi księgowe, podatkowe, audytorskie, prawne, informatyczne, pocztowe, drukarskie i kurierskie, a także banki i operatorzy płatności, ale tylko w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w szkoleniach, a także organy publiczne, które zwrócą się do nas o przekazanie Pani/Pana danych osobowych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez państwa trzecie, tj. z poza obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach działań z podmiotami świadczącymi usługi o charakterze informatycznym, w szczególności w związku z hostingiem danych. Warunkiem przekazania przedmiotowych danych jest zagwarantowanie przez podmioty przetwarzające spełnienia wymogów związanych z zabezpieczeniem przetwarzanych danych osobowych wynikających z RODO.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów, o których poinformowaliśmy Panią/Pana powyżej, tj. przez okres do zakończenia szkolenia oraz jeszcze przez okres 3 lat w celu umożliwienia potwierdzenia Pani/Pana uczestnictwa w szkoleniu. Po tym czasie niektóre dane będą przechowywane w formie archiwalnej, tak długo, jak jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności mogą być przechowywane do upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych ze świadczonymi przez nas usługami szkoleniowymi, a pozostałe dane zostaną niezwłocznie trwale usunięte. Dane osobowe przetwarzane w celu wykazania spełnienia warunków zwolnienia z podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm., przetwarzane są przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym upływałby termin płatności podatku.

Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail na adres: zapomnijmnie@oti.org.pl, ale też w inny wybrany przez Panią/Pana sposób, w tym ustnie lub pisemnie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Aby wnieść sprzeciw może Pani/Pan skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail na adres: zapomnijmnie@oti.org.pl, ale też w inny wybrany przez Panią/Pana sposób, w tym ustnie lub pisemnie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Co to są pliki cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis www i zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu, wykorzystywanym do przeglądania stron internetowych. W plikach cookies, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.

W jakim celu zapisujemy pliki cookies?

Pliki cookies, zapewniają poprawne funkcjonowanie tej witryny, umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu.

has_js - Sprawdza czy JavaScript jest włączone, dzięki temu możemy efektywnej przeprowadzać operacje na stronie co zwiększa jakość użytkowania strony dla odwiedzającego. Ten plik Cookie jest ważny, gdyż wiele części strony działa lepiej z włączonym JavaScript.

OTI_cookie-agreed - plik cookie zapamiętujący wyrażoną zgodę użytkownika na temat Polityki Prywatności dotyczącej plików Cookie / RODO.

Nasza strona do poprawnego funkcjonowania może wykorzystywać  pliki cookies typu. context_breakpoints, context_breakpoints między innymi dla poprawnego funkcjonowania niektórych elementów pod różnymi rozdzielczościami ekranu .

Nasza strona może również zawierać elementy zamieszczające pliki cookie w imieniu stron trzecich np. przycisk „Lubię to” serwisu Facebook lub przycisk „Tweet”.

Nasza strona może również zawierać elementy zamieszczające pliki cookie Google Maps. Mapy Google służą nam do odpowiedniej prezentacji naszych szkoleń, mają ułatwiać odnalezienie podawanych przez nas na stronie internetowej miejsc szkoleń - więcej informacji na temat prywatności Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl

_ga, _gat, _gid - pliki cookies Google Analytics są międzyinnymi wykorzystywane do zbierania informacji o tym jak osoby odwiedzające wykorzystują naszą stronę internetową. Wykorzystujemy te informacje w celu ulepszania naszej strony. Cookies gromadzą informacje w formie anonimowej, obejmującej liczbę osób odwiedzających tą stronę, lokalizację, z której osoby odwiedzające łączyły się do określonej strony, a także strony odwiedzone przez te osoby. Więcej informacji o Cookies Google można znaleźć odwiedzając Google Privacy Policy - https://policies.google.com/privacy?hl=pl.