Szkolenia dla OPS

Dr Barkomiej Mazurkiewicz zapraszana na szkolenia e-learning z zakresu pomocy społecznej oraz zabezpieczenia społecznego. Bądź na bieżąco! Dołącz do naszych subskrybentów.

więcej informacji

NOWOŚCI dla OPS !

Dr Piotr Piskozub zaprasza na szkolenia e-learningowe połączone z konsultacjami. Zapraszamy do zapoznania się z nowościami na platformie edukacyjnej OTI

< dr Piotr Piskozub dr Bartłomiej Mazurkiewicz >

Szkolenia dla OPS

COVID-19 w Pomocy Społecznej oraz program „Czyste Powietrze”

Procedury ŚR, FA, 500 PLUS w czasach pandemii COVID-19 oraz program „CZYSTE POWIETRZE”

Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej za rok 2020

Praca zdalna i system rotacyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej

Świadczenia Rodzinne - nowy okres zasiłkowy

Kodeks Postępowania Administracyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej z uwzględnieniem Tarcz Antykryzysowych 1.0, 2.0, 3.0

Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego - Tarcze Antykryzysowe 1.0, 2,0, 3.0

Ustawa o pomocy społecznej - Tarcze Antykryzysowe 1.0, 2.0, 3.0 w Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej - Kierowanie, odpłatność, egzekucja z uwzględnieniem COVID-19 i Tarcz Antykryzysowych

STYPENDIA SZKOLNE 2020 - AKTUALNE PROBLEMY

Świadczenia nienależnie pobrane i egzekucja - ŚR, ŚW500PLUS, FA z uwzględnieniem COVID-19 i Tarcz Antykryzysowych

Świadczenia nienależnie pobrane oraz egzekucja w pomocy społecznej z uwzględnieniem COVID-19 i Tarcz Antykryzysowych

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - najnowsze zmiany

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – aktualne problemy – nowości na okres 2020/2021

Świadczenie 300 PLUS – DOBRY START– aktualne problemy

DODATKI MIESZKANIOWE 2020 - zmiany w dobie COVID-19 – Tarcza Antykryzysowa 4.0

ZASIŁEK STAŁY - jako przykład świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej

Czynności windykacyjne oraz egzekucyjne w praktyce Ośrodka Pomocy Społecznej

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS - aktualne problemy

Prawo Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w dobie COVID-19

RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej - AKTUALNE PROBLEMY

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE z uwzględnieniem COVID-19 oraz Tarcz Antykryzysowych

Nowe Zadania GKRPA w kontekście COVID-19 oraz Tarczy Antykryzysowej 4.0

ZADANIA I KOMPETENCJE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH...

W CZASIE PANDEMII PRACUJEMY ZDALNIE

tel.: 12 635 83 65

CENTRALA

tel.: 797 240 556

zapisy na konsultacje

tel.: 505 064 450

dostęp do platformy

tel.: 797 240 645

MAŁOPOLSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, PODLASKIE, WARMIŃSKO – MAZURSKIE

tel.: 797 240 664

KUJAWSKO – POMORSKIE, LUBELSKIE, PODKARPACKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE

tel.: 797 240 556

LUBUSKIE, ŁÓDZKIE, MAZOWIECKIE, ŚLĄSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE

tel.: 505 06 44 50 lub 797 240 603

OPOLSKIE, POMORSKIE, WIELKOPOLSKIE