50% RABATU !

Szanowni Państwo!

W dniach od 27.06 do 31.08 przy zakupie jednego ze szkoleń:

Stypendia Szkolne 2022/2023 - AKTUALNE PROBLEMY / dr Bartłomiej Mazurkiewicz
Zmiany w prawie pracy 2022r - rewolucja kadrowa w JPS / Aleksander Kuźniar
Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego / dr Piotr Piskozub
Dochodzenie zwrotu nienależne pobranych świadczeń oraz opłat i wydatków w pomocy społecznej / dr Bartłomiej Mazurkiewicz
Domy pomocy społecznej 2022 / dr Bartłomiej Mazurkiewicz
Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie - AKTUALNY STAN PRAWNY /dr Piotr Piskozub
Fundusz alimentacyjny 2022 / dr Bartłomiej Mazurkiewicz
Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 oraz nowy wywiad środowiskowy / dr Bartłomiej Mazurkiewicz
Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego 2022 / dr Bartłomiej Mazurkiewicz
Procedury ustalenia nienależnie pobranych świadczeń i żądania zwrotu / dr Bartłomiej Mazurkiewicz
Świadczenie pielęgnacyjne 2022 / dr Bartłomiej Mazurkiewicz
Świadczenia rodzinne 2022 / dr Bartłomiej Mazurkiewicz
Zasiłek Stały jako przykład świadczenia pielęgnacyjnego z pomocy społecznej / dr Bartłomiej Mazurkiewicz

 

Udzielamy 50% rabatu na każde szkolenie z poniższej listy*:

Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej Edycja 2022 / dr Piotr Piskozub
Centra Opiekuńczo - Mieszkalne / dr Piotr Piskozub
COVID - 19 w pomocy społecznej oraz program "Czyste Powietrze" / dr Bartłomiej Mazurkiewicz
Dodatek osłonowy - fakty i mity, czyli wszystko co wiemy po przyjęciu większości wniosków / dr Bartłomiej Mazurkiewicz
Dokumentacja pracownicza od A do Z / Aleksander Kuźniar
Dostępność w Ośrodku Pomocy Społecznej / dr Piotr Piskozub
Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych - praktyczne problemy związane ze stosowaniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / dr Piotr Piskozub
Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z uwzględnieniem przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym / dr Piotr Piskozub
Izolacja sprawcy przemocy w rodzinie- REWOLUCYJNE ZMIANY w prawie od 30.11.2020 / dr Piotr Piskozub
Karta Dużej Rodziny - VADEMECUM / dr Piotr Piskozub
Kodeks Postępowania Administracyjnego - NOWELIZACJA 2021- AKTUALNE PROBLEMY / dr Bartłomiej Mazurkiewicz
Kontrola Zarządcza w Ośrodku Pomocy Społecznej / dr Piotr Piskozub
Mobbing i równe traktowanie w zatrudnieniu / Aleksander Kuźniar
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / dr Piotr Piskozub
Ocena okresowa pracowników socjalnych 2021 / Aleksander Kuźniar
Ofiara przemocy w rodzinie a wytoczenie sprawy sądowej / dr Piotr Piskozub
Opieka Wytchnieniowa EDYJCJA 2022 / dr Piotr Piskozub
Ośrodek Pomocy Społecznej jako podmiot występujący z powództwem alimentacyjnym / dr Piotr Piskozub
Posiłek w szkole i w domu w okresie 2021-2022 / dr Piotr Piskozub
Procedura Niebieskie Karty krok po kroku / dr Piotr Piskozub
Procedury ŚR,FA,500 PLUS w czasach pandemii Covid - 19 oraz program Czyste powietrze / dr Bartłomiej Mazurkiewicz
Program wieloletni "SENIOR PLUS" na lata 2021-2025 / dr Piotr Piskozub
Przekazanie 500 plus do ZUS - wszystko co musimy wiedzieć / dr Bartłomiej Mazurkiewicz
RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej - AKTUALNE PROBLEMY / dr Piotr Piskozub
Skargi i pisma o podobnym charakterze w praktyce Ośrodka Pomocy Społecznej / dr Piotr Piskozub
Sytuacje psychoaktywne - Co warto wiedzieć? / Zbigniew Krempicki
Świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowe świadczenie z Ustawy "Za życiem" / dr Bartłomiej Mazurkiewicz
Świadczenia rodzinne a SPECUSTAWA o pomocy obywatelom Ukrainy / dr Bartłomiej Mazurkiewicz
Terminy Covid-19 / dr Bartłomiej Mazurkiewicz
Udostępnianie akt postępowania administracyjnego stronom postępowania oraz podmiotom trzecim na tle KPA i RODO / Piotr Piskozub
Udzielenie schronienia osobom bezdomnym jako obowiązek organów pomocy społecznej / dr Piotr Piskozub
Udzielanie w OPS zamówień publicznych o wartości nieprzekraczalnej 130 000 / dr Piotr Piskozub
Uzależnienie we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień behawioralnych / Zbigniew Krempicki
Zarzadzanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej / dr Piotr Piskozub

* do szkoleń w cenie promocyjnej nie są udzielane konsultacje telefoniczne

 

Serdecznie zapraszamy!

 

INFOLINIA 12 635 83 65 

e-mail biuro@oti.org.pl