Lista szkoleń e-learning

W celu zgłoszenia na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza on-line lub wydrukowanie formularza zgłoszeniowego,

CZYTELNE wypełnienie WSZYSTKICH danych zawartych w formularzu oraz odesłanie faksem na numer: 12 350 63 60.

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem lub pobraniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 12 635 83 65 wew. 17 lub 21.

miejsce szkolenia szkolenie dostępne form. w *pdf zapisy on-line
Mobbing i równe traktowanie w zatrudnieniu OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
WIELKIE ZMIANY w KOMISJACH od 1 stycznia 2022 r. - Uzależnienia we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień behawioralnych OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Suplement - Dodatek Osłonowy – najważniejsze pytania i odpowiedzi. OnLine
>
WIELKIE ZMIANY w KOMISJACH od 1 stycznia 2022 r. - NOWELIZACJA USTAWY o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Świadczenia Pielęgnacyjne 2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Świadczenia rodzinne 2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Fundusz alimentacyjny 2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Dodatek osłonowy - NOWE zadanie gminy 2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
SYGNALIŚCI w OPS od A do Z OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Prawo pracy w OPS – zmiany w 2022 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Polskiego Ładu OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 oraz nowy wywiad środowiskowy OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej EDYCJA 2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Program „Opieka wytchnieniowa” - EDYCJA 2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
PRZEKAZANIE 500 PLUS DO ZUS - WSZYSTKO CO MUSIMY WIEDZIEĆ OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Ocena okresowa pracowników socjalnych w 2021 r. OnLine
od
zapisz się on-line >
Skargi i pisma o podobnym charakterze w praktyce Ośrodka Pomocy Społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Posiłek w szkole i w domu w okresie 2021-2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Udostępnianie akt postępowania administracyjnego stronom postępowania oraz podmiotom trzecim na tle KPA i RODO OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz opłat i wydatków w pomocy społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Ośrodek Pomocy Społecznej jako podmiot występujący z powództwem alimentacyjnym OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
STYPENDIA SZKOLNE 2021/2022 – AKTUALNE PROBLEMY OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Kodeks Postępowania Administracyjnego - NOWELIZACJA 2021 – AKTUALNE PROBLEMY OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Program Centra Opiekuńczo - Mieszkalne OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Karta Dużej Rodziny - VADEMECUM plus - Nowelizacje 2021 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
DODATKI MIESZKANIOWE NOWELIZACJA – 1 lipca 2021 r. OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Program „OPIEKA 75 PLUS” na rok 2021 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Program wieloletni „SENIOR PLUS” na lata 2021-2025 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Dostępność w Ośrodku Pomocy Społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego 2021 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązujące od 2021 r. w zakresie dotyczącym postępowań prowadzonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Dokumentacja pracownicza od A do Z - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy OnLine
od
zapisz się on-line >
Świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Udzielenie schronienia osobom bezdomnym jako obowiązek organów pomocy społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Zarządzanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Kontrola Zarządcza w Ośrodku Pomocy Społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Udzielanie w OPS zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Ofiara przemocy w rodzinie a wytoczenie sprawy sądowej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Procedura Niebieskie Karty „krok po kroku” OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Terminy COVID-19 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - obowiązki i zadania gminy OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Izolacja sprawcy przemocy w rodzinie - REWOLUCYJNE ZMIANY w prawie od 30.11.2020 r. OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Procedury ŚR, FA, 500 PLUS w czasach pandemii COVID-19 oraz program „CZYSTE POWIETRZE” OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
COVID-19 w Pomocy Społecznej oraz program „Czyste Powietrze” OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Osoby z zaburzeniami psychicznymi w świetle ustawy o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego - obowiązki gminy i powiatu OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Praca zdalna i system rotacyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej - STAN AKTUALNY OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Zadania i Kompetencje Zespołów Interdyscyplinarnych - praktyczne problemy związane ze stosowaniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Czynności windykacyjne oraz egzekucyjne w praktyce Ośrodka Pomocy Społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >