Lista szkoleń e-learning

W celu zgłoszenia na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza on-line lub wydrukowanie formularza zgłoszeniowego,

CZYTELNE wypełnienie WSZYSTKICH danych zawartych w formularzu oraz odesłanie faksem na numer: 12 350 63 60.

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem lub pobraniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 12 635 83 65 wew. 17 lub 21.

miejsce szkolenia szkolenie dostępne form. w *pdf zapisy on-line
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A POMOC SPOŁECZNA OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Ustawa o resocjalizacji i wspieraniu nieletnich a przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i rola organów pomocy społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Posiłek w szkole i w domu w okresie zasiłkowym 2022/2023 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Dodatek Węglowy - NOWE zadanie dla gmin! OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Zmiany w prawie pracy w 2022 r. – rewolucja kadrowa w JPS OnLine
od
- >
40 złotych oraz 300 plus po NOWELIZACJI SPECUSTAWY o pomocy obywatelom Ukrainy - stan aktualny LIPIEC 2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
40 złotych - NOWELIZACJA – lipiec 2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Stypendia szkolne 2022/2023 - AKTUALNE PROBLEMY z uwzględnieniem SPECUSTAWY o pomocy obywatelom Ukrainy OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie - AKTUALNY STAN PRAWNY OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Procedury ustalania nienależnie pobranych świadczeń i żądania zwrotu - AKTUALNOŚCI 2022 – KONTEKST UKRAIŃSKI OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego NOWOŚCI 2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
ZASIŁEK STAŁY jako przykład świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej NOWOŚCI 2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Substancje psychoaktywne - co warto wiedzieć ? OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Stypendia szkolne a specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Rejestr umów w Ośrodku Pomocy Społecznej OnLine
od
- >
Świadczenia rodzinne a specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
DODATEK OSŁONOWY – fakty i mity, czyli wszystko co wiemy po przyjęciu większości wniosków OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z uwzględnieniem przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
WIELKIE ZMIANY w KOMISJACH od 1 stycznia 2022 r. - Uzależnienia we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień behawioralnych OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Mobbing i równe traktowanie w zatrudnieniu OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
WIELKIE ZMIANY w KOMISJACH od 1 stycznia 2022 r. - NOWELIZACJA USTAWY o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Świadczenie Pielęgnacyjne 2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Świadczenia rodzinne 2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Fundusz alimentacyjny 2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
SYGNALIŚCI w OPS od A do Z OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 oraz nowy wywiad środowiskowy OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej EDYCJA 2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Program „Opieka wytchnieniowa” - EDYCJA 2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
PRZEKAZANIE 500 PLUS DO ZUS - WSZYSTKO CO MUSIMY WIEDZIEĆ OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Ocena okresowa pracowników socjalnych w 2021 r. OnLine
od
zapisz się on-line >
Skargi i pisma o podobnym charakterze w praktyce Ośrodka Pomocy Społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Posiłek w szkole i w domu w okresie 2021-2022 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Udostępnianie akt postępowania administracyjnego stronom postępowania oraz podmiotom trzecim na tle KPA i RODO OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz opłat i wydatków w pomocy społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Ośrodek Pomocy Społecznej jako podmiot występujący z powództwem alimentacyjnym OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Kodeks Postępowania Administracyjnego - NOWELIZACJA 2021 – AKTUALNE PROBLEMY OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Program Centra Opiekuńczo - Mieszkalne OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Karta Dużej Rodziny - VADEMECUM plus - Nowelizacje 2021 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
DODATKI MIESZKANIOWE NOWELIZACJA – 1 lipca 2021 r. OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Program wieloletni „SENIOR PLUS” na lata 2021-2025 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Dostępność w Ośrodku Pomocy Społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązujące od 2021 r. w zakresie dotyczącym postępowań prowadzonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Dokumentacja pracownicza od A do Z - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy OnLine
od
zapisz się on-line >
Świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Udzielenie schronienia osobom bezdomnym jako obowiązek organów pomocy społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Zarządzanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Kontrola Zarządcza w Ośrodku Pomocy Społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >