Lista szkoleń e-learning

W celu zgłoszenia na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza on-line lub wydrukowanie formularza zgłoszeniowego,

CZYTELNE wypełnienie WSZYSTKICH danych zawartych w formularzu oraz odesłanie faksem na numer: 12 350 63 60.

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem lub pobraniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 12 635 83 65 wew. 17 lub 21.

miejsce szkolenia szkolenie dostępne form. w *pdf zapisy on-line
Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego – aktualności 2024 OnLine
od 09:00 do 13:30
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – aktualności 2024 OnLine
od 09:00 do 13:00
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Centrum Usług Społecznych | przekształcenie – utworzenie - działalność OnLine
od 09:00 do 13:00
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
ŚWIADCZENIA RODZINNE – aktualności 2024 OnLine
od 09:00 do 13:30
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
STYPENDIA SZKOLNE 2024/2025 - aktualne problemy OnLine
od 09:00 do 13:00
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
SYGNALIŚCI w OPS od A do Z w 2024 r. – wzory dokumentacji i procedury OnLine
od
zapisz się on-line >
Status i zadania asystenta rodziny w świetle zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
1000 złotych - Rządowy program wsparcia pracowników pomocy społecznej i … chyba nie tylko OnLine
od
zapisz się on-line >
Babciowe! Co OPS wiedzieć powinien OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Nowelizacja specustawy ukraińskiej 1 lipca 2024 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Bon energetyczny 2024 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Ustawa o pomocy społecznej NOWELIZACJA 2024 rządowy program wsparcia pracowników pomocy społecznej – STAN AKTUALNY oraz bieżące sprawy z pomocy społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Program „Czyste Powietrze” – procedury wydawania zaświadczeń 2024 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Postępowanie egzekucyjne w administracji - NOWELIZACJA 2024 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Procedura odebrania dziecka (zapewnienia dziecku ochrony) w świetle zmian wynikających z rozporządzenia z dnia 4 września 2023 r. oraz zmian wynikających z tzw. ustawy Kamilkowej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Korpus wsparcia seniorów oraz usługi sąsiedzkie OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Przemoc domowa a przestępstwo. Obowiązki organów pomocy społecznej związane z podejrzeniem popełnienia przestępstwa oraz stosowania przemocy domowej OnLine
od
>
Standardy ochrony małoletnich w organach pomocy społecznej i innych podmiotach OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
e-Doręczenia w jednostkach pomocy społecznej OnLine
od
zapisz się on-line >
Kolejna rewolucja w orzeczeniach - znowu przedłużamy! OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 2024 - ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE A ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE - CIĄG DALSZY! OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
DODATEK GAZOWY - edycja 2024 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 r. OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Zasiłek stały - 2024 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
„Posiłek w szkole i w domu” wg nowego programu na lata 2024-2028 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
ABC FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - SZKOLENIE OD PODSTAW dla nowych pracowników oraz wszystkich, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Procedury ustalania i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Zwrot wydatków oraz nienależnie pobrane świadczenia w ustawie o pomocy społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Zadania i Kompetencje Zespołów Interdyscyplinarnych po nowelizacji - Procedura "Niebieska Karty" krok po kroku - nowe rozporządzenia OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Jak stworzyć dobry regulamin Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2024 r. OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Dodatki mieszkaniowe 2024 - aktualne problemy z uwzględnieniem termomodernizacji OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
ABC ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - SZKOLENIE OD PODSTAW dla nowych pracowników oraz wszystkich, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego 2.0 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - Nowe zadania i obowiązki OPS oraz ZI OnLine
od
NA CZASIE Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Stypendia Szkolne 2024 - aktualne problemy OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Dziecko jako „ofiara” i „sprawca” przemocy. Przemoc w szkole i w placówkach oświatowych. Odebranie dziecka w trybie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w praktyce OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Praca zdalna w Ośrodku Pomocy Społecznej - wszystko co musimy wiedzieć! Wzór regulaminu i innych dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Zmiany w przepisach covidowych, świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej. Czyli co ochrona konsumenta ma wspólnego z OPSem? OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Dokumentacja Pracownicza od A do Z po rewolucyjnych zmianach Kodeksu Pracy + kompletny zestaw wzorów i dokumentów dla uczestników szkolenia wraz z omówieniem OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Usługi opiekuńcze w pomocy społecznej - Nowelizacja SUO!!! OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
BEZPŁATNY WEBINAR „500 plus” dla zwierząt OnLine
od
>
Prawo Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej - AKTUALNOŚCI 2024 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Kodeks Postępowania Administracyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej - aktualności 2024 OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - aktualne problemy OnLine
od
zapisz się on-line >
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A POMOC SPOŁECZNA OnLine
od
zapisz się on-line >
Ustawa o resocjalizacji i wspieraniu nieletnich a przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i rola organów pomocy społecznej OnLine
od
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego - aktualne problemy OnLine
od
zapisz się on-line >
Substancje psychoaktywne - co warto wiedzieć ? OnLine
od
zapisz się on-line >