Lista szkoleń e-learning

W celu zgłoszenia na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza on-line lub wydrukowanie formularza zgłoszeniowego,

CZYTELNE wypełnienie WSZYSTKICH danych zawartych w formularzu oraz odesłanie faksem na numer: 12 350 63 60.

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem lub pobraniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 12 635 83 65 wew. 17 lub 21.

miejsce szkolenia szkolenie dostępne zapisy on-line
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - rewolucyjne zmiany OnLine
od
zapisz się on-line >
Nowelizacja specustawy ukraińskiej - styczeń 2023 OnLine
od
zapisz się on-line >
Prawo Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej – rewolucyjne zmiany w 2023 roku OnLine
od
zapisz się on-line >
Posiłek w szkole i w domu w okresie zasiłkowym 2022/2023 + zmiany z 30.12.2022 r. OnLine
od
zapisz się on-line >
Kodeks Postępowania Administracyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej - aktualności 2023 OnLine
od
zapisz się on-line >
Dodatki Mieszkaniowe 2023 - aktualne problemy OnLine
od
zapisz się on-line >
Dodatek gazowy OnLine
od
zapisz się on-line >
Pomoc Społeczna 2023 - aktualne problemy OnLine
od
zapisz się on-line >
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – wybrane zagadnienia z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji z października 2022 r. OnLine
od
zapisz się on-line >
NOWELIZACJA dodatku węglowego z uwzględnieniem zakupu preferencyjnego węgla w gminie OnLine
od
zapisz się on-line >
Świadczenia Rodzinne 2023 - aktualne problemy OnLine
od
zapisz się on-line >
Fundusz Alimentacyjny 2023 - aktualne problemy OnLine
od
zapisz się on-line >
DODATEK ELEKTRYCZNY – nowe zadanie dla gmin! OnLine
od
zapisz się on-line >
Dodatek dla podmiotów wrażliwych - NOWE zadanie dla gmin! OnLine
od
zapisz się on-line >
Dodatek dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, LPG, drewno) - NOWE zadanie dla gmin! OnLine
od
zapisz się on-line >
Ustawa o resocjalizacji i wspieraniu nieletnich a przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i rola organów pomocy społecznej OnLine
od
zapisz się on-line >
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A POMOC SPOŁECZNA OnLine
od
zapisz się on-line >
Stypendia szkolne 2022/2023 - AKTUALNE PROBLEMY z uwzględnieniem SPECUSTAWY o pomocy obywatelom Ukrainy OnLine
od
zapisz się on-line >
Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie - AKTUALNY STAN PRAWNY OnLine
od
zapisz się on-line >
Procedury ustalania nienależnie pobranych świadczeń i żądania zwrotu - AKTUALNOŚCI 2023 OnLine
od
zapisz się on-line >
ZASIŁEK STAŁY jako przykład świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej NOWOŚCI 2023 OnLine
od
zapisz się on-line >
Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego NOWOŚCI 2023 OnLine
od
zapisz się on-line >
Substancje psychoaktywne - co warto wiedzieć ? OnLine
od
zapisz się on-line >
Świadczenia rodzinne a specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy OnLine
od
zapisz się on-line >
DODATEK OSŁONOWY – fakty i mity, czyli wszystko co wiemy po przyjęciu większości wniosków OnLine
od
zapisz się on-line >
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z uwzględnieniem przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym OnLine
od
zapisz się on-line >
WIELKIE ZMIANY w KOMISJACH od 1 stycznia 2022 r. - Uzależnienia we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień behawioralnych OnLine
od
zapisz się on-line >
Mobbing i równe traktowanie w zatrudnieniu OnLine
od
zapisz się on-line >
Świadczenie Pielęgnacyjne 2023 - aktualne problemy OnLine
od
zapisz się on-line >
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 2023 - aktualne problemy OnLine
od
zapisz się on-line >
PRZEKAZANIE 500 PLUS DO ZUS - WSZYSTKO CO MUSIMY WIEDZIEĆ OnLine
od
zapisz się on-line >
Skargi i pisma o podobnym charakterze w praktyce Ośrodka Pomocy Społecznej OnLine
od
zapisz się on-line >
Udostępnianie akt postępowania administracyjnego stronom postępowania oraz podmiotom trzecim na tle KPA i RODO OnLine
od
zapisz się on-line >
Ośrodek Pomocy Społecznej jako podmiot występujący z powództwem alimentacyjnym OnLine
od
zapisz się on-line >
Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego OnLine
od
zapisz się on-line >
Dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz opłat i wydatków w pomocy społecznej OnLine
od
zapisz się on-line >
Program Centra Opiekuńczo - Mieszkalne OnLine
od
zapisz się on-line >
Karta Dużej Rodziny - VADEMECUM OnLine
od
zapisz się on-line >
Program wieloletni „SENIOR PLUS” na lata 2021-2025 OnLine
od
zapisz się on-line >
Dostępność w Ośrodku Pomocy Społecznej OnLine
od
zapisz się on-line >
Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązujące od 2021 r. w zakresie dotyczącym postępowań prowadzonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej OnLine
od
zapisz się on-line >
Dokumentacja pracownicza od A do Z - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy OnLine
od
zapisz się on-line >
Świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” OnLine
od
zapisz się on-line >
Udzielenie schronienia osobom bezdomnym jako obowiązek organów pomocy społecznej OnLine
od
zapisz się on-line >
Zarządzanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej OnLine
od
zapisz się on-line >
Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej OnLine
od
zapisz się on-line >
Kontrola Zarządcza w Ośrodku Pomocy Społecznej OnLine
od
zapisz się on-line >
Udzielanie w OPS zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł OnLine
od
zapisz się on-line >
Ofiara przemocy w rodzinie a wytoczenie sprawy sądowej OnLine
od
zapisz się on-line >
Procedura Niebieskie Karty „krok po kroku” OnLine
od
zapisz się on-line >