Szkolenia e-learning - OnLine

Szkolenia e-learningowe z konsultacjami telefonicznymi

W okresie zawieszenia szkoleń stacjonarnych, które realizujemy w miastach wojewódzkich,
proponujemy szkolenia e - learningowe z konsultacjami online, z Panem dr Bartłomiejem Mazurkiewiczem i Panem dr Piotrem Piskozub.


Rozpoczęcie szkolenia e-learningowego następuje w dowolnym dniu wskazanym przez Uczestnika.

Jak przebiega szkolenie e-learning ?

Przesyłacie Państwo do nas Kartę Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Po zaksięgowaniu wpłaty otwieramy subskrypcje
oraz udostępniamy w kolejności zgodnie z programem publikowanym na stronie - nagrania, wykłady oraz materiały do szkolenia w formie pdf.

 

Przebieg szkolenia zależny jest wyłącznie od Państwa.


To Państwo decydujecie w jakim tempie i kolejności przyswajacie prezentowany materiał.
 

Wystarczy się zalogować na naszą platformę i wybrać szkolenie.

 

Konsultacje telefoniczne możecie Państwo odbyć do 14 dni po obejrzeniu i wysłuchaniu wykładów.

Zapraszamy

 

nazwa miejsce szkolenia termin szkolenia form. w *pdf zapisy on-line
Kodeks Postępowania Administracyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej z uwzględnieniem Tarcz Antykryzysowych 1.0, 2.0, 3.0 OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Ustawa o pomocy społecznej - Tarcze Antykryzysowe 1.0, 2.0, 3.0 w Pomocy Społecznej OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego - Tarcze Antykryzysowe 1.0, 2,0, 3.0 OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Domy Pomocy Społecznej - Kierowanie, odpłatność, egzekucja z uwzględnieniem COVID-19 i Tarcz Antykryzysowych OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - najnowsze zmiany OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
STYPENDIA SZKOLNE 2020 - AKTUALNE PROBLEMY OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Świadczenia nienależnie pobrane oraz egzekucja w pomocy społecznej z uwzględnieniem COVID-19 i Tarcz Antykryzysowych OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Świadczenia nienależnie pobrane i egzekucja - świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500 PLUS, fundusz alimentacyjny z uwzględnieniem COVID-19 i Tarcz Antykryzysowych OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – aktualne problemy – nowości na okres 2020/2021 OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
DODATKI MIESZKANIOWE 2020 - zmiany w dobie COVID-19 – Tarcza Antykryzysowa 4.0 OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
ZASIŁEK STAŁY - jako przykład świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Świadczenie 300 PLUS - DOBRY START - AKTUALNE PROBLEMY OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE z uwzględnieniem COVID-19 oraz Tarcz Antykryzysowych OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS - aktualne problemy OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej - AKTUALNE PROBLEMY OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Świadczenia Rodzinne - nowy okres zasiłkowy OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Prawo Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w dobie COVID-19 - ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zatrudnianiem pracowników OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Czynności windykacyjne oraz egzekucyjne w praktyce Ośrodka Pomocy Społecznej OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Nowe Zadania GKRPA w kontekście COVID-19 oraz Tarczy Antykryzysowej 4.0 OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Zadania i Kompetencje Zespołów Interdyscyplinarnych - praktyczne problemy związane ze stosowaniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >