Harmonogram Szkoleń

W celu zgłoszenia na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza on-line lub wydrukowanie formularza zgłoszeniowego,

CZYTELNE wypełnienie WSZYSTKICH danych zawartych w formularzu oraz odesłanie faksem na numer: 12 350 63 60.

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem lub pobraniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 12 635 83 65 wew. 17 lub 21.

miejsce szkolenia termin szkolenia form. w *pdf zapisy on-line
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - najnowsze zmiany OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Świadczenia nienależnie pobrane oraz egzekucja w pomocy społecznej z uwzględnieniem COVID-19 i Tarcz Antykryzysowych OnLine
od do
- >
Świadczenia nienależnie pobrane i egzekucja - świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500 PLUS, fundusz alimentacyjny z uwzględnieniem COVID-19 i Tarcz Antykryzysowych OnLine
od do
- zapisz się on-line >
ZASIŁEK STAŁY - jako przykład świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej OnLine
od do
- zapisz się on-line >
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE z uwzględnieniem COVID-19 oraz Tarcz Antykryzysowych OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Czynności windykacyjne oraz egzekucyjne w praktyce Ośrodka Pomocy Społecznej OnLine
od do
- zapisz się on-line >
RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej - AKTUALNE PROBLEMY OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Prawo Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w dobie COVID-19 - ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zatrudnianiem pracowników OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Zadania i Kompetencje Zespołów Interdyscyplinarnych - praktyczne problemy związane ze stosowaniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego 2021 OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Ustawa o pomocy społecznej - NOWELIZACJA 2021 OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Praca zdalna i system rotacyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej - STAN AKTUALNY OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Osoby z zaburzeniami psychicznymi w świetle ustawy o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego - obowiązki gminy i powiatu OnLine
od do
- zapisz się on-line >
COVID-19 w Pomocy Społecznej oraz program „Czyste Powietrze” OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Procedury ŚR, FA, 500 PLUS w czasach pandemii COVID-19 oraz program „CZYSTE POWIETRZE” OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - obowiązki i zadania gminy OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Izolacja sprawcy przemocy w rodzinie - REWOLUCYJNE ZMIANY w prawie od 30.11.2020 r. OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Terminy COVID-19 OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Procedura Niebieskie Karty „krok po kroku” OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Zmiany w prawie pracy w 2021 r. OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Ofiara przemocy w rodzinie a wytoczenie sprawy sądowej OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Udzielanie w OPS zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Kontrola Zarządcza w Ośrodku Pomocy Społecznej OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Zarządzanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Udzielenie schronienia osobom bezdomnym jako obowiązek organów pomocy społecznej OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Dokumentacja pracownicza od A do Z - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy OnLine
od do
zapisz się on-line >
Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązujące od 2021 r. w zakresie dotyczącym postępowań prowadzonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej OnLine
od do
- zapisz się on-line >
Program „Opieka wytchnieniowa” - EDYCJA 2021 OnLine
od do
- zapisz się on-line >