Świadczenia Rodzinne oraz Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS

aktualne problemy

Program Szkolenia

I. Ustawa o świadczeniach rodzinnych – aktualne problemy:
 • NOWOŚCI w dochodach od 1 sierpnia 2019 roku;
 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego i wieku;
 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego i renty;
 • świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze – koordynacja;
 • RODO w świadczeniach rodzinnych;
 • zmiany w KPA a zmiany w świadczeniach rodzinnych;
 • RODO – o co chodzi?
 • upoważnienia pracownicze;
 • NOWE obowiązki przy przetwarzaniu danych!
 • pozyskiwanie danych od pracodawców.
II. Ustawa o świadczeniach rodzinnych – jak funkcjonują ostatnie zmiany?
 • dochód z ryczałtu;
 • procedury dochodu uzyskanego i utraconego;
 • alimenty do becika;
 • świadczenia pielęgnacyjne;
 • świadczenia rodzicielskie;
III. Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS – aktualne problemy:
 • przepisy przejściowe w okresach zasiłkowych;
 • ustalanie prawa po nowemu;
 • koordynacja – co się zmienia?
 • świadczenia wychowawcze jak rodzicielskie – wyrównanie od urodzenia!
 • zgon rodzica pobierającego 500 PLUS;
 • termin składania wniosków.
IV. Panel dyskusyjny – pan Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na wszystkie Państwa pytania

UPSsss !

W tej chwili nie znaleziono szkoleń spełniajacych podane przez Państwa wymagania.

Szkolenia dostępne już wkrótce.