Stosowanie przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia - zakwaterowanie
18:00 - 21:00 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Stosowanie przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS – część I:
 • Przemoc domowa – definicja i zakres przedmiotowy oraz podmiotowy ustawy o przemocy domowej.
 • Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej a obowiązki OPS-ów, Zespołów Interdyscyplinarnych oraz GKRPA.
 • Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych po zmianach - Zespół a GKRPA – zasady funkcjonowania obu instytucji.
 • Pojęcie właściwości w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej – przekazywanie kart innym Zespołom, wyłączenia członków Zespołu oraz całego Zespołu.
 • Procedura „Niebieskie Karty”: przebieg procedury, terminy poszczególnych czynności, obowiązki członków grup diagnostyczno-pomocowych, nadzór ZI nad działalnością grup, zamknięcie procedury i monitoring.
 • Skargi na członków ZI i grup diagnostyczno-pomocowych.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Czas wolny
19:30 - 01:00 Kolacja bankietowa z dyskoteką

III dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Stosowanie przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS – część II:
 • Odebranie dziecka w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej po zmianach w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz nowelizacji KRO.
 • RODO i tajemnica zawodowa w pracach Zespołu oraz GKRPA.
 • Skargi na członków ZI i grup roboczych.
 • „Reprezentant dziecka” – nowa instytucja k.r.o.:
 • Standardy ochrony małoletnich i ich zastosowanie w pracach organów pomocy społecznej, ZI i GKRPA.
 • Eksmisja sprawcy przemocy na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w domowej: przesłanki eksmisji sprawcy przemocy domowej, znaczenie dowodowe dokumentacji procedury „Niebieskie Karty” w postępowaniu eksmisyjnym, zakres przedmiotowy eksmisji orzekanej na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Czas wolny
18:00 - 21:00 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi dr Monika Polaczek
07:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 - 12:00 Stres i trudne sytuacje w pracy - jak pracować w budżetówce i nie zwariować?:
1. Trudny klient i trudna sytuacja w pracy:
 • dlaczego klienci, współpracownicy, podwładni bywają emocjonalni?
 • jakimi metodami łagodzić konflikty;
 • empatia i dostrajanie się do klienta (współpracownika, podwładnego).
2. Odporność na stres i dystans emocjonalny w kontakcie z ludźmi:
 • jak radzić sobie ze stresem i presją?
 • jak radzić sobie ze stanami emocjonalnymi swoimi oraz swoich klientów lub współpracowników?
 • jak reagować na krytykę lub atak klienta, by nie oddziaływała na nas negatywnie?
3. Asertywność w kontakcie z klientem:
 • asertywność to nie tylko umiejętność mówienia „nie”;
 • asertywna postawa w kontakcie z klientem, który jest agresywny i niekulturalny;
 • jak zwiększyć pewność siebie w takich sytuacjach?
 • jak stawiać granice przy jednoczesnym okazaniu szacunku i zrozumienia?
4. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i techniki reakcji na zastrzeżenia.
12:00 - Zakończenie szkolenia
12:00 - 13:30 Obiad

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

dr Monika Polaczek

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, certyfikowany coach - Akademia Profesjonalnego Coachingu akredytowana przez Noble Manhattan Coaching, wieloletni wykładowca w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego (coaching, artcoaching, filozofia), prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej, strategii zarządzania stresem i filozofii dla studentów w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie III Wieku pod patronatem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członek Rady Dydaktycznej Kierunku Doradztwo Filozoficzne i Caching w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, właścicielka i trener w Centrum Szkoleń i Coachingu SiC!, posiada 12 letnią praktykę w zawodzie trenera i wykładowcy dla pracowników sektora finansów publicznych, doskonale zna realia „budżetówki” od strony pracownika, kierownika zespołu, jak i szkoleniowca, stworzyła i administruje portal internetowy zrzeszający ponad 45 tysięcy pracowników jednostek budżetowych pod nazwą „Robię w budżetówce”.

Miejsce Szkolenia

Hotel Bachleda Kasprowy****

ul. Szymaszkowa 1
Hotel Kasprowy****

cena szkolenia

2250 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych STANDARD)
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy), parking hotelowy, basen, siłownia pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 650 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja (najpóźniej do dnia 4 listopada 2024 r.)
Pokoje DELUX (z balkonem i widokiem na Tatry) dodatkowo płatne - 200 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacji.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65