Program „Czyste Powietrze” – procedury wydawania zaświadczeń 2024

od

Program Szkolenia

I. Program „Czyste Powietrze” – procedury wydawania zaświadczeń 2024:
 • zadania dla gmin w zakresie programów ochrony środowiska;
 • upoważnienie do podejmowania działań;
 • rola gminy w przyznawaniu dotacji z NFOŚiGW;
 • wniosek o wydanie zaświadczenia;
 • opłata skarbowa od wniosku;
 • skład rodziny;
 • współpraca z pomocą społeczną w zakresie wydania zaświadczenia;
 • ustalenie sytuacji dochodowej członków rodziny;
 • rok bazowy – a co z utratą i uzyskiem?
 • wydanie zaświadczenia;
 • terminy KPA;
 • klauzula RODO przy zaświadczeniu;
 • koszty obsługi;
 • a co jak się pomylimy?
 • jeden klient – kilka zaświadczeń?
 • a co jak klient zmienia składy rodziny?
II. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla pierwszego zgłoszonego Uczestnika szkolenia
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 99 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 180 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych TYLKO dla pierwszego zgłoszonego, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65