Korpus wsparcia seniorów oraz usługi sąsiedzkie

od

Program Szkolenia

I. Korpus wsparcia seniorów oraz usługi sąsiedzkie:
 • co to takiego usługi sąsiedzkie?
 • akty prawa miejscowego w zakresie usług sąsiedzkich;
 • organizacja usług sąsiedzkich w gminie;
 • kto i jak ma za to zapłacić?
 • korpus wsparcia seniorów w usługach sąsiedzkich;
 • podstawowe informacje o programie;
 • cele programu;
 • adresaci programu;
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy programu;
 • finansowanie programu oraz warunki przyznawania gminom środków z dotacji celowej budżetu państwa na realizację programu;
 • zasady podziału środków z dotacji celowej budżetu państwa na realizację programu Zadania podmiotów realizujących program w systemie pomocy społecznej;
 • ochrona danych osobowych;
 • monitoring programu.
II. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla pierwszego zgłoszonego Uczestnika szkolenia:
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 99 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 99 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych TYLKO dla pierwszego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 160 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65