• 1 Bieżący: Podstawowe Dane
  • 2 Dane uczestników
  • 3 Reg/RODO
  • 4 Podsumowanie
  • 5 Zakończone
Informacje na temat szkolenia
Świadczenia Rodzinne oraz Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS z uwzględnieniem Tarcz Antykryzysowych 1.0, 2.0, 3.0
od do
OnLine
449 PLN od pierwszej zapisanej osoby.
299 PLN od każdej kolejnej zgłoszonej osoby
czas trwania szkolenia ok. 300 minut, czas dostępu 420 minut od pierwszego zalogowania, materiały, 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdej zgłoszonej osoby
FAKTURA z 7-dniowym terminem płatności zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.
WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktur.
TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556.
Twoje dane
Dane Podmiotu
Nabywca
Adres
Odbiorca
Odbiorca
Adres/odbiorca
Dane Kontaktowe