Szkolenia dla członków komisji DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - GKRPA