Stypendia Szkolne 2020

AKTUALNE PROBLEMY

Najważniejsze zagadnienia

procedury składnia wniosków o stypendia szkolne

postępowanie administracyjne w sprawach o stypendia szkolne

ochrona danych osobowych w sprawach o stypendia szkolne

Program Szkolenia

I. Wysokości świadczeń stypendialnych:
 • czy i ewentualnie kiedy zmieniają się wartości stypendiów?
 • czy wymagana jest zmiana uchwały rady gminy?
 • jak wydawać decyzję stypendialną?
II. STYPENDIA SZKOLNE – aktualne problemy:
 • zakres podmiotowy regulacji;
 • warunki przyznawania stypendium;
 • zaświadczenie z OPS;
 • dochód uprawniający do otrzymania stypendium;
 • terminy składania wniosków;
 • postępowanie administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych;
 • wysokość stypendium;
 • forma udzielania stypendium;
 • rozliczanie stypendium;
 • przesłanki wydania decyzji negatywnej;
 • finansowanie stypendium.
III. Postępowanie administracyjne w sprawach o STYPENDIA SZKOLNE:
 • strona w sprawie;
 • terminy załatwiania spraw;
 • jedna czy dwie decyzje?
 • zmiana decyzji stypendialnej;
 • które sprawy podlegają metrykom?
 • ak zakładać i prowadzić metryki?
IV. Ochrona danych osobowych w sprawach o STYPENDIA SZKOLNE:
 • zmiany KPA w zakresie RODO a stypendia szkolne;
 • klauzula informacyjna RODO częścią KPA i postępowania administracyjnego – jak to realizować w stypendiach?
 • RODO a wgląd w akta sprawy stypendiów;
 • zaświadczenie stypendialne a RODO?
Panel dyskusyjny – pan Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na wszystkie Państwa pytania

UPSsss !

W tej chwili nie znaleziono szkoleń spełniajacych podane przez Państwa wymagania.

Szkolenia dostępne już wkrótce.