Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego

aktualne problemy

Program Szkolenia

I. Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego – aktualne problemy:
 • postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym;
 • efektywne poszukiwanie dłużnika;
 • fundusz alimentacyjny jak prowadzić postępowanie wobec dłużnika?
 • omówienie przypadków i wskazanie rozwiązań;
 • dłużnik z orzeczeniem;
 • dłużnik za granicą;
 • dłużnik z zasiłkiem stałym;
 • dłużnik opiekunem osoby niepełnosprawnej;
 • dłużnik w zakładzie karnym;
 • różnica między organem właściwym dłużnika i organem właściwym wierzyciela – uprawnienia i obowiązki;
 • co w przypadku, kiedy postępowanie nie zostało zakończone w danym okresie świadczeniowym;
 • kontynuacja postępowań z poprzednich okresów;
 • doręczenia wezwań i zawiadomień o wszczęciu;
 • decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
 • ile wywiadów?
 • ile decyzji?
 • zgłaszanie dłużników do BIG – ów;
 • procedury art. 209 k.k.;
 • zawiadomienie a wniosek do prokuratury;
 • zwrot zatrzymanego prawa jazdy;
 • czy wycofać sprawę z prokuratury?
 • kiedy kolejne postępowanie?
II. Panel dyskusyjny – pan Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na wszystkie Państwa pytania

UPSsss !

W tej chwili nie znaleziono szkoleń spełniajacych podane przez Państwa wymagania.

Szkolenia dostępne już wkrótce.