Domy Pomocy Społecznej NOWELIZACJE 2019/2020

KIEROWANIE – ODPŁATNOŚĆ – EGZEKUCJA

Program Szkolenia

I. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej
 • właściwość miejscowa gminy;
 • przesłanki pozytywne do kierowania;
 • przesłanki negatywne do kierowania;
 • wybór odpowiedniego DPS;
 • wybór lokalizacji DPS;
 • okres skierowania;
 • oczekiwanie na miejsca;
 • problem opiekuna prawnego / kuratora;
 • kierowanie bez zgody;
 • czy DPS musi być dożywotnio?
II. Odpłatność za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej:
 • średni miesięczny koszt utrzymania w DPS;
 • DPS – stare problemy w nowym wydaniu;
 • rozszerzenie konsekwencji braku współpracy,
 • nowe zasady prowadzenia rodzinnego domu pomocy,
 • nowe zasady ustalania odpłatności za DPS,
 • inne zasady dla mieszkańca, inne dla rodziny,
 • umowa a dopiero potem decyzja!
 • albo wywiad albo pełna odpłatność,
 • nowe zasady zwalniania z odpłatności,
 • aktualizacja wywiadu – nowe zasady.
 • decyzja czy umowa;
 • NOWE zasady dochodzenia zwrotów roszczeń od klienta i rodziny;
 • majątek klienta i majątek rodziny – czy coś z tym można zrobić?!
 • zabezpieczenie majątku klienta za jego życia – czy jest na to sposób?
 • masa spadkowa – no i co z tego?
 • dochodzenie roszczeń od osób zobowiązanych;
 • egzekucja administracyjna opłat.
III. Panel dyskusyjny – pan Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na wszystkie Państwa pytania

UPSsss !

W tej chwili nie znaleziono szkoleń spełniajacych podane przez Państwa wymagania.

Szkolenia dostępne już wkrótce.