Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zachęcamy do pozyskiwania środków na szkolenia OTI z puli Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wspaniałego narzędzia, dzięki któremu co roku setki tysięcy osób może podnosić swoje kompetencje, stawiając na rozwój.

Od roku 2015 tysiące naszych Klientów korzystało z dobrodziejstw KFS i mamy nadzieję, ze trend utrzyma się również w roku 2020.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, jest to instrument rynku pracy wprowadzony w 2014 roku nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. 1265 i 1149). Jego istotą jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, w rozumieniu w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia …, tj. każda jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis.

Wsparcie w wysokości 100% udziału w szkoleniu/kursie przysługuje małym ośrodkom, które zatrudniają do 10 osób.
Ośrodki o większych zasobach ludzkich zyskują dofinansowanie w wysokości 80% kwoty szkolenia/kursu.

Prosimy pamiętać, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy nie finansuje wyżywienia, zakwaterowania oraz koszów dojazdu do miejsca przeprowadzenia kursu/szkolenia.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020

Priorytety tzw.” puli Ministra” czyli kwota 195 225 tys. zł.

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki na d dzieckiem;
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 6. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonych przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy to znaczy rezerwy KFS czyli kwota 48 806 tys. zł.

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 2. Wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługiwało prawo do emerytury pomostowej;
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Poniżej zamieszczamy prognozy zawodów, deficytowych na rok 2020, według województw i powiatów – dzięki czemu możecie Państwo łatwo sprawdzić, czy jako przedstawiciele konkretnych zawodów możecie ubiegać się o środki z KFS.

Województwo dolnośląskie

Powiat Zawody deficytowe
bolesławiecki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
dzierżoniowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
głogowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
górowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
jaworski
 • samodzielni księgowi
Jelenia Góra
 • pracownicy socjalni
jeleniogórski
 • pracownicy socjalni
kamiennogórski
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
Legnica
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
legnicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
lubański
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
lwówecki
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
milicki
 • samodzielni księgowi
oleśnicki
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
oławski
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
polkowicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
strzeliński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
średzki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
świdnicki
 • samodzielni księgowi
trzebnicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
Wałbrzych
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
wałbrzyski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
wołowski
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
Wrocław
 • samodzielni księgowi,
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
wrocławski
 • samodzielni księgowi,
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
ząbkowicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
zgorzelecki
 • samodzielni księgowi,
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
złotoryjski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • pracownicy socjalni

Województwo kujawsko - pomorskie

Powiat Zawody deficytowe
aleksandrowski
 • samodzielni księgowi
brodnicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
bydgoski
 • specjaliści administracji publicznej
Bydgoszcz
 • specjaliści administracji publicznej
chełmiński
 • samodzielni księgowi
Grudziądz
 • samodzielni księgowi
grudziądzki
 • samodzielni księgowi
lipnowski
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
nakielski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
radziejowski
 • samodzielni księgowi
rypiński
 • samodzielni księgowi
sępoleński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
świecki
 • samodzielni księgowi
tucholski
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
Włocławek
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
włocławski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi

Województwo lubelskie

Powiat Zawody deficytowe
Chełm
 • pracownicy socjalni
 • samodzielni księgowi

 

chełmski
 • pracownicy socjalni
 • samodzielni księgowi
hrubieszowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
krasnostawski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
kraśnicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
lubartowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
lubelski
 • samodzielni księgowi
łęczyński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
łukowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
opolski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
parczewski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
puławski
 • pracownicy socjalni
radzyński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
rycki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
świdnicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
tomaszowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
włodawski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
zamojski
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
Zamość
 • pracownicy socjalni
 • samodzielni księgowi

Województwo lubuskie

Powiat Zawody deficytowe
gorzowski
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
Gorzów Wielkopolski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
krośnieński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi

międzyrzecki

 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
nowosolski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
słubicki

 

 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
strzelecko-drezdenecki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
sulęciński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
świebodziński
 • pracownicy socjalni
wschowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
zielonogórski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
żagański
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
żarski
 • samodzielni księgowi,
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni

Województwo łódzkie

Powiat Zawody deficytowe
bełchatowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
brzeziński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
łaski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
łęczycki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Łódź
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
opoczyński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
pabianicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
pajęczański
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
piotrkowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
Piotrków Trybunalski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
poddębicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
radomszczański
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
rawski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
wieruszowski
 • pracownicy socjalni
zduńskowolski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
zgierski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi

Województwo małopolskie

Powiat Zawody deficytowe
bocheński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
brzeski
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
chrzanowski
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
gorlicki
 • samodzielni księgowi
krakowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
Kraków
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
limanowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
miechowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
myślenicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
nowosądecki
 • samodzielni księgowi
Nowy Sącz
 • samodzielni księgowi
olkuski
 • samodzielni księgowi
proszowicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
suski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
tarnowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
Tarnów
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
wadowicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
wielicki
 • samodzielni księgowi

Województwo mazowieckie

Powiat Zawody deficytowe
białobrzeski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
grodziski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
grójecki
 • samodzielni księgowi
kozienicki
 • samodzielni księgowi
legionowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
lipski
 • samodzielni księgowi
łosicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
makowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
miński
 • pracownicy socjalni
mławski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
nowodworski
 • pracownicy socjalni
 • specjaliści administracji publicznej
ostrowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
otwocki
 • pracownicy socjalni
piaseczyński
 • pracownicy socjalni
 • samodzielni księgowi
płoński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
przasnyski
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
pułtuski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
Siedlce
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
siedlecki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
sierpecki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
sokołowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
Warszawa
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej

 

warszawski zachodni
 • pracownicy socjalni,
 • specjaliści administracji publicznej
węgrowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
wyszkowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
żuromiński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
żyrardowski
 • samodzielni księgowi

Województwo opolskie

Powiat Zawody deficytowe
brzeski

 

 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
głubczycki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
kędzierzyńsko – kozielski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
kluczborski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
krapkowicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
namysłowski
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
nyski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
oleski
 • samodzielni księgowi
Opole
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
opolski
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
strzelecki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi

Województwo podkarpackie

Powiat Zawody deficytowe
bieszczadzki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
brzozowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
dębicki
 • samodzielni księgowi
jarosławski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi

 

jasielski
 • samodzielni księgowi
kolbuszowski
 • pracownicy socjalni
Krosno
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
krośnieński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
leski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
leżajski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
lubaczowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
łańcucki
 • samodzielni księgowi
niżański
 • samodzielni księgowi
przemyski
 • samodzielni księgowi
Przemyśl
 • samodzielni księgowi
przeworski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
sanocki
 • samodzielni księgowi
stalowowolski
 • samodzielni księgowi
strzyżowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
Tarnobrzeg
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
tarnobrzeski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości

Województwo podlaskie

Powiat Zawody deficytowe
białostocki
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
Białystok
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
bielski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
grajewski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
hajnowski
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
kolneński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
Łomża
 • samodzielni księgowi
łomżyński
 • samodzielni księgowi
moniecki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
sejneński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
siemiatycki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
sokólski
 • samodzielni księgowi
wysokomazowiecki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni

Województwo pomorskie

Powiat Zawody deficytowe
bytowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
chojnicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
człuchowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
Gdańsk
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • specjaliści administracji publicznej
gdański
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
Gdynia
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
kartuski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
kościerski

 

 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
kwidzyński
 • pracownicy ds. rachunkowości i finansów,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
lęborski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
malborski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
nowodworski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
pucki
 • samodzielni księgowi
Słupsk

 

 • pracownicy socjalni
słupski
 • pracownicy socjalni
Sopot
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
starogardzki
 • pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych,
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
sztumski
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej

tczewski

 • pracownicy socjalni,
 • specjaliści administracji publicznej

Województwo śląskie

Powiat Zawody deficytowe
będziński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
Chorzów
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
cieszyński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
Częstochowa
 • samodzielni księgowi
częstochowski
 • samodzielni księgowi
Dąbrowa Górnicza
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
Gliwice
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • specjaliści administracji publicznej
gliwicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
Jastrzębie Zdrój
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
Jaworzno
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
Katowice
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
kłobucki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
mikołowski
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
Mysłowice
 • pracownicy socjalni,
 • specjaliści administracji publicznej
Piekary Śląskie
 • samodzielni księgowi
pszczyński
 • samodzielni księgowi
raciborski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
Ruda Śląska
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi

 

rybnicki
 • pracownicy socjalni,

 

Rybnik
 • pracownicy socjalni
Siemianowice Śląskie
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
Sosnowiec
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
Świętochłowice
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
tarnogórski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
wodzisławski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
Zabrze
 • samodzielni księgowi
żywiecki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości

Województwo świętokrzyskie

Powiat Zawody deficytowe
buski
 • samodzielni księgowi
Kielce
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
kielecki
 • samodzielni księgowi
konecki
 • samodzielni księgowi
opatowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
sandomierski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
starachowicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
staszowski
 • samodzielni księgowi
włoszczowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi

Województwo warmińsko - mazurskie

Powiat Zawody deficytowe
braniewski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
działdowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
Elbląg
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
elbląski
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
ełcki
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
giżycki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
kętrzyński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
lidzbarski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
nidzicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
olecki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
Olsztyn
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
olsztyński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
piski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
szczycieński
 • samodzielni księgowi
węgorzewski
 • pracownicy socjalni
 • samodzielni księgowi

Województwo wielkopolskie

Powiat Zawody deficytowe
chodzieski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
czarnkowsko-trzcianecki
 • pracownicy socjalni
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
jarociński
 • pracownicy ds. rachunkowości i finansów
gnieźnieński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
 • specjaliści administracji publicznej
gostyniński
 • samodzielni księgowi
grodziski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
jarociński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
kępiński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
kolski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
kościański
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • samodzielni księgowi
krotoszyński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
leszczyński
 • samodzielni księgowi
Leszno
 • samodzielni księgowi
międzychodzki
 • samodzielni księgowi
nowotomyski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
obornicki
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
ostrowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
ostrzeszowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
 • samodzielni księgowi
pilski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
pleszewski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
rawicki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • samodzielni księgowi

 

słupecki
 • samodzielni księgowi
średzki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
 • specjaliści administracji publicznej
śremski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
 • specjaliści administracji publicznej
wągrowiecki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
wolsztyński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
wrzesiński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • samodzielni księgowi
złotowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi

Województwo zachodniopomorskie

Powiat Zawody deficytowe
białogardzki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
choszczeński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
drawski
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
goleniowski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,,
 • pracownicy socjalni
gryficki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
gryfiński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi,
 • specjaliści administracji publicznej
kamieński

 

 • pracownicy socjalni
kołobrzeski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
Koszalin
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
koszaliński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
łobeski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
myśliborski
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
policki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
 • samodzielni księgowi
pyrzycki

 

 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni
sławieński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
Szczecin
 • pracownicy socjalni
szczeciński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi
świdwiński
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • samodzielni księgowi
Świnoujście
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownicy socjalni,
 • specjaliści administracji publicznej
wałecki
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • samodzielni księgowi