Harmonogram Szkoleń

W celu zgłoszenia na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza on-line lub wydrukowanie formularza zgłoszeniowego,

CZYTELNE wypełnienie WSZYSTKICH danych zawartych w formularzu oraz odesłanie faksem na numer: 12 350 63 60.

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem lub pobraniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 12 635 83 65 wew. 17 lub 21.

miejsce szkolenia termin szkolenia form. w *pdf zapisy on-line
Ustawa o pomocy społecznej - Tarcze Antykryzysowe 1.0, 2.0, 3.0 w Pomocy Społecznej OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego - Tarcze Antykryzysowe 1.0, 2,0, 3.0 OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Świadczenia Rodzinne oraz Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS z uwzględnieniem Tarcz Antykryzysowych 1.0, 2.0, 3.0 OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Kodeks Postępowania Administracyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej z uwzględnieniem Tarcz Antykryzysowych 1.0, 2.0, 3.0 OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Domy Pomocy Społecznej - Kierowanie, odpłatność, egzekucja z uwzględnieniem COVID-19 i Tarcz Antykryzysowych OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - najnowsze zmiany OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Stypendia szkolne 2020 z uwzględnieniem COVID-19 oraz Tarcz Antykryzysowych OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Świadczenia nienależnie pobrane oraz egzekucja w pomocy społecznej z uwzględnieniem COVID-19 i Tarcz Antykryzysowych OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Świadczenia nienależnie pobrane i egzekucja - świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500 PLUS, fundusz alimentacyjny z uwzględnieniem COVID-19 i Tarcz Antykryzysowych OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – aktualne problemy – nowości na okres 2020/2021 OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
DODATKI MIESZKANIOWE 2020 - zmiany w dobie COVID-19 – Tarcza Antykryzysowa 4.0 OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
ZASIŁEK STAŁY - jako przykład świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Świadczenie 300 PLUS - DOBRY START - AKTUALNE PROBLEMY OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE z uwzględnieniem COVID-19 oraz Tarcz Antykryzysowych OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Najważniejsze zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania OPS w 2020 r. Zakopane
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Rodzina w kryzysie - zadania i kompetencje służb pomocowych Zakopane
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Gospodarka Finansowa, Rachunkowość i Sprawozdawczość Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2020 Zakopane
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Polityka zabezpieczenia społecznego w jednostce samorządu terytorialnego w 2020 r. Gdańsk
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Gospodarka Finansowa, Rachunkowość i Sprawozdawczość Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2020 Gdańsk
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
>
Najważniejsze zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania OPS w 2020 r. Gdańsk
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >