Harmonogram Szkoleń

W celu zgłoszenia na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza on-line lub wydrukowanie formularza zgłoszeniowego,

CZYTELNE wypełnienie WSZYSTKICH danych zawartych w formularzu oraz odesłanie faksem na numer: 12 350 63 60.

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem lub pobraniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 12 635 83 65 wew. 17 lub 21.

miejsce szkolenia termin szkolenia form. w *pdf zapisy on-line
Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego - Tarcze Antykryzysowe 1.0, 2,0, 3.0 OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Kodeks Postępowania Administracyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej z uwzględnieniem Tarcz Antykryzysowych 1.0, 2.0, 3.0 OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Ustawa o pomocy społecznej - Tarcze Antykryzysowe 1.0, 2.0, 3.0 w Pomocy Społecznej OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Domy Pomocy Społecznej - Kierowanie, odpłatność, egzekucja z uwzględnieniem COVID-19 i Tarcz Antykryzysowych OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - najnowsze zmiany OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
STYPENDIA SZKOLNE 2020 - AKTUALNE PROBLEMY OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Świadczenia nienależnie pobrane oraz egzekucja w pomocy społecznej z uwzględnieniem COVID-19 i Tarcz Antykryzysowych OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Świadczenia nienależnie pobrane i egzekucja - świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500 PLUS, fundusz alimentacyjny z uwzględnieniem COVID-19 i Tarcz Antykryzysowych OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – aktualne problemy – nowości na okres 2020/2021 OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
DODATKI MIESZKANIOWE 2020 - zmiany w dobie COVID-19 – Tarcza Antykryzysowa 4.0 OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
ZASIŁEK STAŁY - jako przykład świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Świadczenie 300 PLUS - DOBRY START - AKTUALNE PROBLEMY OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE z uwzględnieniem COVID-19 oraz Tarcz Antykryzysowych OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS - aktualne problemy OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Czynności windykacyjne oraz egzekucyjne w praktyce Ośrodka Pomocy Społecznej OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej - AKTUALNE PROBLEMY OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Świadczenia Rodzinne - nowy okres zasiłkowy OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Prawo Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w dobie COVID-19 - ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zatrudnianiem pracowników OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Nowe Zadania GKRPA w kontekście COVID-19 oraz Tarczy Antykryzysowej 4.0 OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Zadania i Kompetencje Zespołów Interdyscyplinarnych - praktyczne problemy związane ze stosowaniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
COVID-19 w pomocy społecznej oraz odpłatność w DPS Zielona Góra
od 10:00 do 14:30
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Praca zdalna i system rotacyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej OnLine
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej za rok 2020 OnLine
od do
zapisz się on-line >
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w OPS za rok 2020 Zakopane
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Rodzina w kryzysie - zadania i kompetencje służb pomocowych Zakopane
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >
Polityka zabezpieczenia społecznego w jednostce samorządu terytorialnego w JST w 2020 r. Zakopane
od do
Formularz Szkolenia
w *PDF
zapisz się on-line >