COVID-19 w pomocy społecznej oraz odpłatność w DPS

od 10:00 do 14:30

Program Szkolenia

I. COVID - 19
 • przedłużanie orzeczeń powiatowych
 • przedłużanie orzeczeń innych
 • cudzoziemcy
 • świadczenia na kwarantannie
 • zasiłek stały – od kiedy – do kiedy?
 • procedury ustalania sytuacji klienta a COVID
 • wydawanie decyzji w czasach epidemii
 • terminy załatwiania spraw a COVID
II. Domy pomocy społecznej – aktualne problemy
 • nowe zasady dochodzenia zwrotów od klienta o rodziny
 • dochodzenie roszczeń od osób zobowiązanych
 • egzekucja administracyjna opłat zastępczych poniesionych przez gminy za mieszkańca DPS jak i osób zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny
 • zagadnienia odsetek za opóźnienie pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem decyzji i umów z tytułu odpłatności za DPS
III. Panel dyskusyjny – pan Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na wszystkie Państwa pytania

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

Miejsce Szkolenia

Hotel RUBEN****

aleja Konstytucji 3 Maja 1a
Hotel RUBEN****

cena szkolenia

469 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, serwis kawowy, obiad

dodatkowe informacje

PŁATNOŚCI za udział w szkoleniu należy dokonać do 7 dni od dnia jego realizacji.

FAKTURĘ i CERTYFIKAT UCZESTNICTWA należy odebrać w dniu realizacji szkolenia od organizatora OTI.

ILOŚĆ MIEJSC NA SZKOLENIU JEST OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Koordynator Szkolenia

Krystyna Dutka
tel.: 12 635 83 65 wew.14
fax. 12 350 63 60