Zarządzanie, kontrola zarządcza, kadry, zamówienia publiczne w jednostce pomocy społecznej

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:30 - 20:30 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi mgr Aleksander Kuźniar
- Śniadanie
07:00 - 09:00 Dokumentacja pracownicza w 2021 r. od A do Z – od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy:
 • Poszukiwanie kandydatów do pracy lub na staż.
 • Umowa o pracę 2021 – treść zgodna z RODO, terminy, wymogi.
 • Badania lekarskie, szkolenia BHP w 2021 r.
 • Akta osobowe w 2021 r.
 • Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem.
 • Dokumentacja czasu pracy w 2021 r.
 • Świadectwo pracy w 2021 r.
14:00 - 16:00 Obiad
16:00 - 18:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny w Zakopanem
18:30 - 20:30 Kolacja

III dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 14:00 Zarządzanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Kontrola Zarządcza w OPS:
1. Co może kierownik / dyrektor OPS jako zarządzający jednostką?
 • uprawnienia w sferze pracowniczej;
 • uprawnienia w sferze organizacyjnej;
 • uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
2. Kto i na jakiej podstawie może zastępować kierownika / dyrektora OPS.
3. Zarządzenie – podstawowe narzędzie do administrowania OPS w sprawach organizacyjnych:
 • miejsce zarządzenia w hierarchii aktów prawnych;
 • podstawa prawna zarządzenia;
 • ogólne zasady konstruowania zarządzeń.
4. Uchwały podejmowane na gruncie ustaw z zakresu pomocy społecznej:
 • uchwała jako akt prawa miejscowego;
 • podstawa prawna uchwały;
 • ogólne zasady konstruowania uchwał i najczęściej popełniane błędy.
5. Podstawowe zasady i założenia kontroli zarządczej w ustawie o finansach publicznych:
 • uchwała jako akt prawa miejscowego;
 • podstawa prawna uchwały;
 • ogólne zasady konstruowania uchwał i najczęściej popełniane błędy
14:00 - 16:00 Obiad
16:00 - 18:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny w Zakopanem
18:30 - 20:30 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 08:30 Śniadanie
08:00 - 12:00 Udzielanie zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 r.:
 • Schronienie dla bezdomnych, usługi opiekuńcze, a może szkolenie dla pracowników – kiedy ogłaszamy przetarg, kiedy zamówienie, a kiedy wybieramy ofertę według własnego uznania? Jakie zamówienia reguluje nowa ustawa o zamówieniach publicznych?
 • Zamówienia „podprogowe” i „bagatelne” – nowe pojęcia i nowe zasady.
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych w OPS – czy należy go zmienić w związku z nową ustawą i co powinien zawierać?
 • Przykładowe dokumenty związane z udzielaniem zamówień publicznych nie objętych regulacją prawa zamówień publicznych
12:00 - 13:30 Zakończenie szkolenia. Obiad.

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

Aleksander Kuźniar

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor od 2009 r. do 2021 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.

Miejsce Szkolenia

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane

ul. Szymaszkowa 1
Mercure Zakopane

cena szkolenia

1990 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 500 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy)

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacj.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60