Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz nowelizacja Kodeksu Pracy w 2023 r.

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:00 - 21:00 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi dr Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:30 Świadczenia Rodzinne – aktualne problemy:
1. POLSKI ŁAD w świadczeniach rodzinnych:
 • zmiana definicji dochodowych w świadczeniach rodzinnych;
 • pozyskiwanie nowych danych z Emp@tii do świadczeń rodzinnych;
 • czy coś się jeszcze zmienia?
 • świadczenie pielęgnacyjne a renta.
2. Uprawnienia do świadczeń rodzinnych?
 • zdublowanie wniosku o zasiłek rodzinny;
 • COVID-19 a pobyt cudzoziemców;
 • COVID – 19 a terminy w świadczeniach rodzinnych;
 • obowiązek zamieszkiwania w Polsce w okresie zasiłkowym;
 • skład rodziny;
 • czy małżonek zawsze musi być w składzie rodziny? nawet jak jest też konkubent?
 • definicja dziecka;
 • trzynasta emerytura z 2021 roku oraz z 2022 roku;
 • czternasta emerytura z 2021 roku;
 • świadczenie uzupełniające;
 • dochód nieopodatkowany dla osób do 26 roku życia – jak ustalać po nowemu?
3. Obywatele Ukrainy w świadczeniach rodzinnych:
 • na co zwrócić uwagę przy udzielaniu wsparcia;
 • dokumenty pobytowe;
 • rodzaje możliwej pomocy;
 • kto nadaje legalizację pobytu osobom przybywającym z Ukrainy;
 • czy specjalne rozwiązania dotyczą tylko obywateli Ukrainy?
 • czy każdy wjeżdżający dostaje legalny pobyt?
 • czasookres i rodzaj zezwolenia;
 • organ właściwy w sprawach świadczeń rodzinnych;
 • rodzaje świadczeń rodzinnych należnych obywatelom Ukrainy;
 • opiekun tymczasowy = opiekun prawny?
 • wnioski o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy;
 • skład rodziny we wniosku;
 • ustalenie dochodów obywateli Ukrainy;
 • dochody w hrywnach?
 • jakie przeliczniki zastosować?
 • na jaki okres ustalać prawo do świadczeń rodzinnych;
 • oświadczenia – w jakim zakresie i w jakim języku?
 • dochód utracony/dochód uzyskany;
 • specjalne traktowanie niektórych opiekunów tymczasowych;

III dzień szkolenia

prowadzi dr Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:30 Fundusz Alimentacyjny – aktualne problemy:
1. POLSKI ŁAD a fundusz alimentacyjny:
 • zmiana definicji dochodowych w funduszu alimentacyjnym;
 • pozyskiwanie nowych danych z Emp@tii do świadczeń rodzinnych;
 • decyzje na okres 2022/2023.
2. Zmiany w funduszu alimentacyjnym na okres 2023/2024:
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych – jak to działa?
 • co nowego w BIG-ach?
 • czy dalej będą nam usuwać starych dłużników?
 • ile tych BIG-ów w końcu mamy obsługiwać?
 • umowy na współpracę z BIG?
 • rozszerzenie definicji dochodu;
 • NOWE usługi elektronicznego pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia / weryfikacji prawa do świadczeń;
 • zmiana miejsca zamieszkania w sprawach funduszu alimentacyjnego;
 • dodatek solidarnościowy a nowy okres świadczeniowy;
 • utrata dochodu z powodu COVID-19 a nowy okres świadczeniowy;
 • zmiany wzorów wniosków i załączników na nowy okres świadczeniowy w sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • skład rodziny – dziwne przykłady losów klientów.
13:30 - 15:00 Obiad
15:00 - 19:30 Czas wolny
19:00 - Kolacja bankietowa połączona z dyskoteką i karaoke

IV dzień szkolenia

prowadzi mgr Aleksander Kuźniar
07:00 - 08:00 Śniadanie
08:00 - 12:00 Prawo Pracy w OPS – najważniejsze zmiany w 2023 roku:
08:00 - 12:00 Prawo Pracy w OPS – najważniejsze zmiany w 2023 roku:
 • Prawo Pracy w OPS – zagadnienia ogólne;
 • nowelizacja Kodeksu Pracy – najważniejsze zmiany;
 • work-life-balance – zmiana przepisów o rodzicielstwo w 2023 r.;
 • praca zdalna w OPS – nowe przepisy w Kodeksie Pracy w 2023 r.;
 • kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – duże zmiany dla pracodawcy;
 • poszukiwanie kandydatów do pracy lub na staż;
 • umowy o pracę w OPS w 2023 r. – nowości 2023 r.;
 • badanie lekarskie i szkolenia BHP w 2023 r.
12:00 - 13:30 Obiad
13:30 - 14:00 Zakończenie szkolenia

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

Aleksander Kuźniar

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor od 2009 r. do 2021 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.

Miejsce Szkolenia

Hotel Kasprowy****

ul. Szymaszkowa 1
Hotel Kasprowy****

cena szkolenia

2190 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych STANDARD),
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy), parking hotelowy, basen, siłownia
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 650 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja (najpóźniej do dnia 27 października 2023 r.) Pokoje DELUX (o podwyższonym standardzie) dodatkowo płatne - 200 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacji.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65