Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz Dodatek Węglowy - NOWOŚCI 2022

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:00 - 21:00 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi dr Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Świadczenia Rodzinne – NOWOŚCI 2022:
1. POLSKI ŁAD w świadczeniach rodzinnych:
 • zmiana definicji dochodowych w świadczeniach rodzinnych;
 • pozyskiwanie nowych danych z Emp@tii do świadczeń rodzinnych;
 • czy decyzje na okres 2021/2022 wymagają zmiany?
 • czy coś się jeszcze zmienia?
 • świadczenie pielęgnacyjne a renta.
2. UPRAWNIENIA do świadczeń rodzinnych – ujęcie podmiotowe:
 • zdublowanie wniosku o zasiłek rodzinny;
 • COVID-19 a pobyt cudzoziemców;
 • COVID–19 a terminy w świadczeniach rodzinnych;
 • obowiązek zamieszkiwania w Polsce w okresie zasiłkowym;
 • skład rodziny;
 • czy małżonek zawsze musi być w składzie rodziny?
 • nawet jak jest też konkubent?
 • definicja dziecka.
3. ZMIANY w dochodach:
 • trzynasta emerytura z 2020 roku;
 • trzynasta emerytura z 2021 roku;
 • dodatek solidarnościowy;
 • świadczenie uzupełniające;
 • dochód nieopodatkowany dla osób do 26 roku życia – jak ustalać po nowemu?
4. KPA - zmiany od 1 lipca 2021 w związku z ustawą o doręczeniach elektronicznych:
 • kogo dotyczy nowelizacja?
 • czy klienci muszą zakładać skrzynki elektroniczne?
 • czy wszelka korespondencja musi iść w trybie ustawowym?
 • zmiana zasad pisemności;
 • czy coś się zmienia w terminach?
 • data wszczęcia postępowania.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - czas wolny w Zakopanem
19:00 - Kolacja bankietowa połączona z dyskoteką.

III dzień szkolenia

prowadzi dr Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – NOWOŚCI 2022:
1. NOWELIZACJE na okres 2021/2022:
 • procedura postępowania w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach o świadczenie rodzinne;
 • przekazanie dokumentów wojewodzie jako organowi właściwemu;
 • NOWE rodzaje dokumentów, które musi zgromadzić gmina;
 • procedura pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;
 • KPA – niby jedno ale nie dla wszystkich!
 • rozszerzenie definicji dochodu;
 • NOWE usługi elektronicznego pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia / weryfikacji prawa do świadczeń;
 • zmiana miejsca zamieszkania w sprawach świadczeń rodzinnych;
 • dodatek solidarnościowy a nowy okres zasiłkowy;
 • utrata dochodu z powodu COVID-19 a nowy okres zasiłkowy;
 • ZMIANY wzorów wniosków i załączników na nowy okres zasiłkowy;
 • ZMIANA decyzji w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego;
 • procedury covidowego przedłużania decyzji – orzecznictwo.
2. POLSKI ŁAD w fundusz alimentacyjnym:
 • zmiana definicji dochodowych w funduszu alimentacyjnym;
 • pozyskiwanie nowych danych z Emp@tii do funduszu alimentacyjnego;
 • czy decyzje na okres 2021/2022 wymagają zmiany?
3. Z MIANY w funduszu alimentacyjnym na okres 2021/2022:
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych – jednak jest!
 • co nowego w BIG-ach?
 • czy dalej będą nam usuwać starych dłużników?
 • ile tych BIG-ów w końcu mamy obsługiwać?
 • umowy na współpracę z BIG?
 • rozszerzenie definicji dochodu;
 • nowe usługi elektronicznego pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia / weryfikacji prawa do świadczeń;
 • zmiana miejsca zamieszkania w sprawach funduszu alimentacyjnego;
 • dodatek solidarnościowy a nowy okres świadczeniowy;
 • utrata dochodu z powodu COVID-19 a nowy okres świadczeniowy;
 • zmiany wzorów wniosków i załączników na nowy okres świadczeniowy w sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • skład rodziny – dziwne przykłady losów klientów.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - czas wolny lub wycieczka z przewodnikiem tatrzańskim
18:00 - 21:00 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi dr Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 08:00 Śniadanie
08:30 - 12:00 Ustawa o dodatku węglowym:
1. Dodatek węglowy – nowe zadanie dla gmin:
 • od kiedy?
 • komu przysługuje dodatek węglowy?
 • czy obywatele Ukrainy mają prawo do dodatku?
 • definicje gospodarstwa domowego;
 • co to jest paliwo?
 • wniosek o dodatek;
 • kto pierwszy ten lepszy?
 • dodatek węglowy a regulowana cena węgla;
 • Polska dla Polaków? a dodatek węglowy dla kogo?
 • wysokość dodatku;
 • terminy rozpatrywania wniosków;
 • terminy wypłaty;
 • weryfikacja wniosków w CBEEB;
 • upoważnienie do prowadzenia zadania;
 • robimy uchwały?
 • a może zmiana statutu?
 • RODO – dodatkowe upoważnienia;
 • decyzja czy informacja – powiadomienie klienta o przyznaniu dodatku;
 • odpowiednie stosowanie przepisów o świadczeniach rodzinnych;
 • co z naszym ulubionym KPA?
 • zadanie zlecone – a koszty obsługi?
 • co na te kwoty komornicy sądowi?
 • a może wystawimy ludziom PIT-y?
 • wpływ dodatku na świadczenia z pomocy społecznej;
 • zmiany w dodatku osłonowym
12:00 - 13:00 Zakończenie szkolenia. Obiad.

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

Miejsce Szkolenia

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane

ul. Szymaszkowa 1
Mercure Zakopane

cena szkolenia

1990 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych STANDARD),
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy), parking hotelowy, basen, siłownia
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 600 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja (najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2022 r.) Pokoje DELUX (o podwyższonym standardzie) dodatkowo płatne - 200 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacji.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65