Przeciwdziałanie przemocy domowej w praktyce GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w świetle rewolucyjnych zmian i NOWEJ ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:00 - 21:00 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Przeciwdziałanie przemocy domowej w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS:
 • Przemoc domowa – nowa definicja i nowy zakres przedmiotowy oraz podmiotowy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 • Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej a obowiązki OPS, Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych w świetle nowej ustawy - regulamin Zespołu Interdyscypolinarnego, powołania, uchwały.
 • Pojęcie właściwości w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej – nowe zasady, przekazywanie kart innym Zespołom, wyłączenia członków Zespołu oraz całego Zespołu.
 • Procedura Niebieskie Karty po zmianach – najważniejsze założenia i regulacje.
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego w procedurze – jest czy go nie ma?
13:00 - 14:00 Konsultacje indywidualne - Pan dr Piotr Piskozub odpowie na wszystkie Państwa pytania.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Czas wolny w Zakopanem
19:30 - Kolacja bankietowa połączona z dyskoteką.

III dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Przeciwdziałanie przemocy domowej w praktyce ZI, GKRPA oraz OPS:
 • Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w świetle aktualnych regulacji prawnych - zasady funkcjonowania, wynagrodzenie członków Komisji, akty wewnętrzne.
 • Procedura leczenia odwykowego – ogólne założenia oraz wpływ nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej na praktykę GKRPA.
 • Problem alkoholowy a przemoc domowa – kompetencje organów i zasada wzajemnej współpracy.
 • Przymusowe leczenie odwykowe a przymusowe leczenie psychiatryczne.
 • Izolacja sprawcy przemocy domowej. Art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz uprawnienia Policji (nakazy i zakazy).
13:00 - 14:00 Konsultacje indywidualne - Pan dr Piotr Piskozub odpowie na wszystkie Państwa pytania.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Czas wolny w Zakopanem
18:00 - 21:00 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi dr Monika Polaczek
07:00 - 08:30 Śniadanie
08:00 - 12:00 Stres i trudne sytuacje w pracy, czyli jak „robić” w OPS / GKRPA i nie zwariować?:
1. Trudny klient i trudna sytuacja w pracy:
 • dlaczego klienci, współpracownicy, podwładni bywają emocjonalni?
 • jakimi metodami łagodzić konflikty;
 • empatia i dostrajanie się do klienta (współpracownika, podwładnego).
2. Odporność na stres i dystans emocjonalny w kontakcie z ludźmi:
 • jak radzić sobie ze stresem i presją?
 • jak radzić sobie ze stanami emocjonalnymi swoimi oraz swoich klientów lub współpracowników?
 • jak reagować na krytykę lub atak klienta, by nie oddziaływała na nas samych negatywnie?
3. Asertywność w kontakcie z klientem:
 • asertywność to nie tylko umiejętność mówienia „nie”;
 • asertywna postawa w kontakcie z klientem, który jest agresywny i zachowuje się w sposób niekulturalny i np. grozi konsekwencjami;
 • jak zwiększyć pewność siebie w takich sytuacjach?
 • jak stawiać granice przy jednoczesnym okazaniu szacunku i zrozumienia?
4. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i techniki reakcji na zastrzeżenia
12:00 - 13:00 Obiad
13:30 - 14:00 Zakończenie szkolenia

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

dr Monika Polaczek

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, certyfikowany coach - Akademia Profesjonalnego Coachingu akredytowana przez Noble Manhattan Coaching, wieloletni wykładowca w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego (coaching, artcoaching, filozofia), prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej, strategii zarządzania stresem i filozofii dla studentów w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie III Wieku pod patronatem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członek Rady Dydaktycznej Kierunku Doradztwo Filozoficzne i Caching w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, właścicielka i trener w Centrum Szkoleń i Coachingu SiC!, posiada 12 letnią praktykę w zawodzie trenera i wykładowcy dla pracowników sektora finansów publicznych, doskonale zna realia „budżetówki” od strony pracownika, kierownika zespołu, jak i szkoleniowca, stworzyła i administruje portal internetowy zrzeszający ponad 45 tysięcy pracowników jednostek budżetowych pod nazwą „Robię w budżetówce”.

Miejsce Szkolenia

Hotel Kasprowy****

ul. Szymaszkowa 1
Hotel Kasprowy****

cena szkolenia

1980 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach STANDARD 2-osobowych),
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy), parking hotelowy
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 650 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja pokoje DELUX (o podwyższonym standardzie) dodatkowo płatne – 200 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacji.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65