Postępowanie w stosunku do osób uzależnionych i chorych psychicznie w kontekście problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie

od do

1340 zł od osoby - PROMOCJA ważna do 23 lipca

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:30 - 21:00 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Postępowanie w stosunku do osób chorych psychicznie na tle przepisów prawa cywilnego, rodzinnego i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego:
 • Status osoby chorej psychicznie na płaszczyźnie prawa cywilnego i administracyjnego.
 • Ubezwłasnowolnienie – jakie są jego skutki? Jak traktować osobę ubezwłasnowolnioną? Jaki jest tryb postępowania w przedmiocie ubezwłasnowolnienia?
 • Osoba ubezwłasnowolniona w postępowaniu przed komisją alkoholową i w procedurze „Niebieskie Karty”.
 • Rola i zasady odpowiedzialności opiekuna prawnego oraz kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub dla osoby niepełnosprawnej.
 • Przymusowe badanie lekarskie w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Kto i w jakich okolicznościach może je zainicjować?
 • Przymusowe leczenie w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Kto może złożyć wniosek? Jak wygląda postępowanie? Ile takie leczenie może trwać?
 • Przymusowe leczenie psychiatryczne a przymusowe leczenie odwykowe.
 • DPS dla osób psychicznie chorych stwarzających niebezpieczeństwo dla otoczenia.
13:00 - 14:00 Konsultacje indywidualne - Pan dr Piotr Piskozub odpowie na wszystkie Państwa pytania.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Czas wolny w Zakopanem
18:30 - 21:00 Kolacja

III dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 14:00 Izolacja osoby chorej psychicznie, która stwarza niebezpieczeństwo dla członków rodziny i osób trzecich:
 • Uprawnienia organów i instytucji wynikające z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - eksmisja na podstawie art. 11a ustawy.
 • Nakaz opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego lokalu wydany przez Policję – jak to wygląda w praktyce?
 • Izolacja sprawy przemocy na etapie postępowania przygotowawczego – uprawnienia prokuratury i możliwości pokrzywdzonego oraz instytucji publicznych w zakresie zainicjowania postępowania.
 • Akt oskarżenia czy wniosek o umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym? Konsekwencje stwierdzenia niepoczytalności sprawcy przemocy w toku postępowania karnego.
 • Izolacja sprawcy a ochrona dziecka na tle przepisów prawa karnego oraz rodzinnego.
13:00 - 14:00 Konsultacje indywidualne - Pan dr Piotr Piskozub odpowie na wszystkie Państwa pytania.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Czas wolny
18:30 - 21:00 Kolacja
-

IV dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 - 12:00 Zasady współpracy między OPS-em, Komisją Alkoholową i Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie zapobiegania sytuacjom zagrażającym domownikom osoby zaburzonej lub uzależnionej:
 • Podział obowiązków pomiędzy instytucjami gminy.
 • Przekazywanie informacji w zakresie sytuacji zagrożenia.
 • Instytucje gminy a Policja.
 • Propozycje wprowadzenia wewnętrznej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w rodzinach w oparciu o przykładową dokumentację.
12:00 - 13:00 Zakończenie szkolenia. Obiad.

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

Miejsce Szkolenia

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane

ul. Szymaszkowa 1
Mercure Zakopane

cena szkolenia

1490 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 500 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy)

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacj.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60