Pomocy Społeczna 2022 oraz bezpieczeństwo osobiste pracownika OPS

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:00 - 21:00 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi dr Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ – NOWOŚCI 2022:
1. POLSKI ŁAD a pomoc społeczna:
 • NOWE zasady uwzględniania dochodu;
 • emeryci i renciści;
 • składka zdrowotna w pomocy społecznej.
2. ZMIANY w odpłatności i zwolnieniach za DPS:
 • co się stało 27 stycznia 2022 roku?
 • warunki zwolnienia fakultatywnego;
 • warunki zwolnienia obligatoryjnego.
3. USTAWA o pomocy społecznej:
 • czy mamy zmianę stanu prawnego?
 • na co zwrócić uwagę przy udzielaniu wsparcia?
 • dokumenty pobytowe;
 • rodzaje możliwej pomocy;
 • kto nadaje legalizaję osobom przybywającym z Ukrainy;
 • czy specjalne rozwiązania dotyczą tylko obywateli Ukrainy?
 • czy każdy wjeżdżajacu dostaje legalny pobyt?
 • czasookres i rodzaj zezwolenia;
 • Wójt jak Straż Graniczna!
 • działania gminy na rzecz przybywających z Ukrainy;
 • polecenia Wojewody dla Gmin;
 • praca obywatela Ukrainy;
 • małoletnie dzieci – pobyt w Polsce w końcu legalny czy nie?
 • co jeśli dziecko nie ma opiekuna?
 • tryb udzialania świadczeń z pomocy społecznej;
 • gmina właściwa do udzialania świadczeń;
 • rodzinny wywiad środowiskowy;
 • jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób przybywających z Ukrainy;
 • pomoc psychologiczna;
 • PEAD;
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • opiekun tymczsowy - nowe zadanie OPS.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Panel dyskusyjny lub czas wolny
19:00 - Kolacja bankietowa połączona z dyskoteką

III dzień szkolenia

prowadzi dr Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 COVID-19 w pomocy społecznej:
 • przedłużanie orzeczeń powiatowych;
 • przedłużanie orzeczeń innych;
 • cudzoziemcy;
 • świadczenia na kwarantannie:
 • zasiłek stały – od kiedy – do kiedy?
 • procedura wywiadu środowiskowego a procedura art. 15o;
 • co to jest wywiad telefoniczny?
 • procedury ustalania sytuacji klienta a COVID-19;
 • wydawanie decyzji w czasach epidemii;
 • terminy załatwiania spraw a COVID-19;
 • doręczenia w okresie epidemii.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Panel dyskusyjny lub czas wolny
18:00 - 21:00 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 08:00 Śniadanie
08:30 - 12:00 BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE pracownika socjalnego:
1. W ybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego:
 • najlepszą obroną jest… ucieczka?
 • czy pracownik socjalny może odpowiadać za zaniechanie?
 • konfrontacja z napastnikiem – czy obrona jest konieczna?
 • czy można użyć gazu przeciwko napastnikowi – przekroczenie obrony koniecznej;
 • pracownik socjalny jako funkcjonariusz publiczny – co z tego wynika?
 • tryb zaskarżenia agresora – co i kiedy może zrobić pracownik w przypadku ataku?
2. W ybrane zagadnienia z zakresu praw cywilnego:
 • konfrontacja słowna w kontekście problematyki naruszenia dóbr osobistych;
 • naruszenie zdrowia lub uszkodzenia ciała - podstawa dochodzenia odszkodowania;
 • a co z uszkodzonym zegarkiem lub laptopem?
 • zasady dochodzenia odszkodowania z uszkodzenie mienia.
3. Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego a prawo pracy:
 • wyjście w teren do niebezpiecznego klienta a prawa pracownika;
 • obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników;
 • odpowiedzialność OPS za zdarzenia związane z bezpieczeństwem osobistym pracownika
12:00 - 13:30 Obiad
13:30 - 14:00 Zakończenie szkolenia

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

Miejsce Szkolenia

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane

ul. Szymaszkowa 1
Mercure Zakopane

cena szkolenia

1990 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych STANDARD),
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy), parking hotelowy, basen, siłownia
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 600 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja (najpóźniej do dnia 31 października 2022 r.) Pokoje DELUX (o podwyższonym standardzie) dodatkowo płatne - 200 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacji.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65