Pomoc Społeczna oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego - NOWOŚCI 2023

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:00 - 21:00 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi dr Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ – NOWOŚCI 2023:
1. POLSKI ŁAD a pomoc społeczna:
 • NOWE zasady uwzględniania dochodu;
 • emeryci i renciści – co z nimi?;
 • składka zdrowotna w pomocy społecznej.
 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego,
2. ZMIANY w odpłatności i zwolnieniach za DPS:
 • co się stało 27 stycznia 2022 roku?
 • warunki zwolnienia fakultatywnego;
 • warunki zwolnienia obligatoryjnego.
3. USTAWA o pomocy społecznej:
 • czy mamy zmianę stanu prawnego?
 • na co zwrócić uwagę przy udzielaniu wsparcia?
 • dokumenty pobytowe;
 • rodzaje możliwej pomocy;
 • kto nadaje legalizaję osobom przybywającym z Ukrainy;
 • czy specjalne rozwiązania dotyczą tylko obywateli Ukrainy?
 • czy każdy wjeżdżajacu dostaje legalny pobyt?
 • czasookres i rodzaj zezwolenia;
 • Wójt jak Straż Graniczna!
 • działania gminy na rzecz przybywających z Ukrainy;
 • polecenia Wojewody dla Gmin;
 • praca obywatela Ukrainy;
 • małoletnie dzieci – pobyt w Polsce w końcu legalny czy nie?
 • co jeśli dziecko nie ma opiekuna?
 • tryb udzialania świadczeń z pomocy społecznej;
 • gmina właściwa do udzialania świadczeń;
 • rodzinny wywiad środowiskowy;
 • jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób przybywających z Ukrainy;
 • pomoc psychologiczna;
 • PEAD;
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • opiekun tymczsowy - nowe zadanie OPS.
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Panel dyskusyjny lub czas wolny w Zakopanem
19:00 - Kolacja bankietowa połączona z dyskoteką

III dzień szkolenia

prowadzi dr Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Kodeks Postępowania Administracyjnego w Pomocy Społecznej:
1. ZM IANY od 5 października 2021 r. w związku z ustawą o doręczeniach elektronicznych:
 • kogo dotyczy NOWELIZACJA?
 • czy klienci muszą zakładać skrzynki elektroniczne?
 • czy wszelka korespondencja musi iść w trybie ustawowym?
 • zmiana zasady pisemności;
 • czy coś się zmienia w terminach?
 • data wszczęcia postępowania.
2. Kodeks Postępowania Administracyjnego - wprowadzenie:
 • co ma RODO wspólnego z KPA?
 • zakres obowiązywania, zasady ogólne;
 • strona, załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, terminy;
 • czy coś nam pozostało z tarcz antykryzysowych?
3. Pos tępowanie administracyjne na gruncie KPA:
 • wszczęcie postępowania, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt;
 • właściwość miejscowa;
 • terminy załatwiania spraw;
 • decyzje, postanowienia, odwołania;
 • uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji.
4. Pos tępowanie administracyjne w sprawach z zakresu Ustawy o pomocy społecznej:
 • postępowanie w sprawach o świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
 • wydawanie decyzji z zakresu świadczeń z pomocowych;
 • zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego oraz innych świadczeń;
 • procedura administracyjna na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
5. Kodeks Postępowania Administracyjnego – NOWLIZACJA 2022
13:00 - 15:00 Obiad
15:00 - Panel dyskusyjny lub czas wolny w Zakopanem
18:00 - 21:00 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi dr Monika Polaczek
07:00 - 08:30 Śniadanie
08:00 - 12:00 Stres i trudne sytuacje w pracy, czyli jak „robić” w OPS i nie zwariować?:
1. Trudny klient i trudna sytuacja w pracy:
 • dlaczego klienci, współpracownicy, podwładni bywają emocjonalni?
 • jakimi metodami łagodzić konflikty;
 • empatia i dostrajanie się do klienta (współpracownika, podwładnego) na poziomie sposobu jego myślenia i oczekiwań.
2. Odporność na stres i dystans emocjonalny w kontakcie z ludźmi:
 • jak radzić sobie ze stresem i presją?
 • jak radzić sobie ze stanami emocjonalnymi swoimi oraz swoich klientów / współpracowników?
 • jak reagować na krytykę lub atak klienta, by nie oddziaływała na nas samych negatywnie?
 • jak w praktyce hamować negatywne emocje dzięki umiejętności samokontroli?
3. Asertywność w kontakcie z klientem:
 • asertywność to nie tylko umiejętność mówienia „nie”;
 • asertywna postawa w kontakcie z klientem, który jest agresywny i zachowuje się w sposób niekulturalny i np. grozi konsekwencjami;
 • jak zwiększyć pewność siebie w takich sytuacjach?
 • jak stawiać granice przy jednoczesnym okazaniu szacunku i zrozumienia?
4. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i techniki reakcji na zastrzeżenia:
 • techniki reagowania: jiu-jitsu, technika 4 kroków – model stawiania granic, zamglenie, asertywna odmowa, technika zrozumienia, technika przeramowania, zdarta płyta – przykłady skutecznych narzędzi do wdrożenia w procesie obsługi trudnego klienta.
12:00 - 13:30 Obiad
13:30 - 14:00 Zakończenie szkolenia

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

dr Monika Polaczek

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, certyfikowany coach - Akademia Profesjonalnego Coachingu akredytowana przez Noble Manhattan Coaching, wieloletni wykładowca w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego (coaching, artcoaching, filozofia), prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej, strategii zarządzania stresem i filozofii dla studentów w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie III Wieku pod patronatem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członek Rady Dydaktycznej Kierunku Doradztwo Filozoficzne i Caching w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, właścicielka i trener w Centrum Szkoleń i Coachingu SiC!, posiada 12 letnią praktykę w zawodzie trenera i wykładowcy dla pracowników sektora finansów publicznych, doskonale zna realia „budżetówki” od strony pracownika, kierownika zespołu, jak i szkoleniowca, stworzyła i administruje portal internetowy zrzeszający ponad 45 tysięcy pracowników jednostek budżetowych pod nazwą „Robię w budżetówce”.

Miejsce Szkolenia

Hotel Kasprowy****

ul. Szymaszkowa 1
Hotel Kasprowy****

cena szkolenia

2190 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych STANDARD),
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy), parking hotelowy, basen, siłownia
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 650 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja (najpóźniej do dnia 22 maja 2023 r.) Pokoje DELUX (o podwyższonym standardzie) dodatkowo płatne - 200 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacji.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65