POMOC SPOŁECZNA 2021 - NOWOŚCI

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:30 - 20:30 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi dr Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 14:00 NOWELIZAJCA ustawy o biokomponentach i biopaliwach a pomoc społeczna:
 • nowe zadanie dla gmin w zakresie programów ochrony środowiska;
 • upoważnienie do podejmowania działań;
 • rola gminy w przyznawaniu dotacji z NFOŚiGW;
 • wniosek o wydanie zaświadczenia;
 • opłata skarbowa od wniosku;
 • skład rodziny;
 • współpraca ze świadczeniami rodzinnymi w zakresie wydania zaświadczenia;
 • terminy KPA;
 • klauzula RODO przy zaświadczeniu;
 • koszty obsługi.
14:00 - 16:00 Obiad
16:00 - 18:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny w Zakopanem
18:30 - 20:30 Kolacja

III dzień szkolenia

prowadzi dr Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 14:00 COVID-19 w pomocy społecznej:
 • przedłużanie orzeczeń powiatowych;
 • przedłużanie orzeczeń innych;
 • cudzoziemcy;
 • świadczenia na kwarantannie:
 • zasiłek stały – od kiedy – do kiedy?
 • procedura wywiadu środowiskowego a procedura art. 15o;
 • co to jest wywiad telefoniczny?
 • procedury ustalania sytuacji klienta a COVID-19;
 • wydawanie decyzji w czasach epidemii;
 • terminy załatwiania spraw a COVID-19;
 • doręczenia w okresie epidemii.
14:00 - 16:00 Obiad
16:00 - 18:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny w Zakopanem
18:30 - 20:30 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi dr Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 08:00 Śniadanie
08:30 - 12:00 NOWOŚCI w pomocy społecznej z uwzględnieniem procedur COVID-19
1. Domy Pomocy Społecznej – orzecznictwo w sprawach najnowszych zmian:
 • średni miesięczny koszt utrzymania w DPS;
 • DPS – stare problemy w nowym wydaniu;
 • rozszerzenie konsekwencji braku współpracy;
 • nowe zasady prowadzenia rodzinnego domu pomocy;
 • nowe zasady ustalania odpłatności za DPS;
 • inne zasady dla mieszkańca, inne dla rodziny;
 • umowa a dopiero potem decyzja!
 • nowe zasady zwalniania z odpłatności;
 • decyzja czy umowa;
 • majątek klienta i majątek rodziny – czy coś z tym można zrobić?!
 • zabezpieczenie majątku klienta za jego życia – czy jest na to sposób?
 • masa spadkowa – no i co z tego?
 • dochodzenie roszczeń od osób zobowiązanych;
 • egzekucja administracyjna opłat.
12:00 - 13:30 Obiad
13:30 - 14:00 Zakończenie szkolenia

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

1990 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 500 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy)

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacj.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60