Polityka zabezpieczenia społecznego w jednostce samorządu terytorialnego w JST w 2020 r.

od do

Najważniejsze zagadnienia

świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze 500 PLUS

fundusz alimentacyjny

świadczenie 300 PLUS – DOBRY START

skuteczna komunikacja w Ośrodku Pomocy Społecznej

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

zakwaterowanie
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:00 - 21:00 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 14:00 Polityka zabezpieczenia społecznego w jednostce samorządu terytorialnego w 2020 r
1. Ustawa o świadczeniach rodzinnych – aktualne problemy:
 • NOWOŚCI w dochodach od 1 sierpnia 2019 roku – jak to wpływa na okres 2019/2020 oraz 2020/2021;
 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego i wieku;
 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego i renty;
 • świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze – koordynacja;
 • nowości w dochodzie od 1 października 2019 roku;
 • świadczenie 500 + dla niepełnosprawnych!
 • pozyskiwanie danych od pracodawców.
2. Świadczenia Rodzinne oraz Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS:
 • 500 PLUS – NOWELIZACJA 2019;
 • co w końcu z tym kryterium?
 • NOWA definicja dziecka!
 • a czy alimenty dalej potrzebne?
 • co się stało z decyzją?
 • NOWE upoważnienia dla pracowników;
 • NOWY okres zasiłkowy;
 • przepisy przejściowe w okresach zasiłkowych;
 • ustalanie prawa po nowemu;
 • koordynacja – co się zmienia?
 • świadczenie wychowawcze jak rodzicielskie – wyrównanie od urodzenia!
 • zgon rodzica pobierającego 500 PLUS;
 • termin składania wniosków;
 • koszty obsługi – mniej czy jednak
14:00 - 16:00 Obiad
16:00 - 18:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny
19:00 - Kolacja

III dzień szkolenia

prowadzi Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 14:00 Polityka zabezpieczenia społecznego w jednostce samorządu terytorialnego w 2020 r.
1. Fundusz Alimentacyjny – aktualne problemy:
 • kiedy nowelizacja? na jakim etapie jesteśmy?
 • nowe terminy zobowiązywania dłużników do rejestracji w Urzędzie Pracy;
 • nowe rozwiązania w zakresie współpracy z Urzędem Pracy;
 • podwyższenie kryterium dochodowego – ile i od kiedy?
 • a może jeszcze jakieś nowości?
 • cudzoziemcy a świadczenia z funduszu;
 • przyznaje fundusz i … prokurator;
 • emp@tia – działa czy nie działa i co wtedy? system informacji oświatowej;
 • procedury postępowania względem dłużnika; co z egzekucją administracyjną?
 • co z rozliczeniem poprzednich okresów?
 • dochód z roku bazowego – nowości;
 • postępowanie wobec dłużnika – ile wywiadów? ile decyzji?
 • czy do prokuratury i starosty tylko raz?
2. Świadczenie DOBRY START – 300 PLUS:
 • podmioty uprawnione do świadczenia;
 • świadczenie dla dziecka w pieczy zastępczej;
 • opieka naprzemienna; szkoła; wiek dziecka;
 • przesłanki negatywne przyznania świadczenia;
 • upoważnienie do prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji;
 • koordynacja świadczenia;
 • organ właściwy, a złożenie wniosku;
 • procedury gromadzenia dokumentów – pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
 • ustalenie uprawnień;
 • nienależnie pobrane świadczenie;
 • odpowiednie stosowanie KPA;
 • finansowanie świadczenia;
14:00 - 16:00 Obiad
16:00 - 18:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny
18:00 - 21:00 Kolacja

III dzień szkolenia

prowadzi Liliana Krzywicka
07:00 - 08:00 Śniadanie
08:00 - 12:00 Praca z trudnym klientem – bezpieczeństwo osobiste pracownika OPS
1. Trudny klient – o kogo chodzi?
 • jak sobie radzić z trudnym klientem, radzenie sobie z agresją, roszczeniowością, manipulacją presją i naciskiem
 • bezpieczeństwo osobiste w pracy z trudnym klientem OPS – podstawowe zasady interwencji w sytuacji szantażu lub ataku ze strony klienta;
 • klient współpracujący jako klient najbardziej wymagający.
2. Sytuacje niestandardowe w pracy z klientem – algorytmy postępowania, dylematy prawne i etyczne w pracy z klientem – rozwiązania praktyczne
12:00 - 13:00 Zakończenie szkolenia. Obiad.

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

mgr Liliana Krzywicka

Specjalista psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawe, socjolog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, certyfikowany superwizor i specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przewodnicząca Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (PARPA), przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego w Katowicach, certyfikowany superwizor Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Komisji Certyfikacyjnej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, specjalizuje się w problematyce przemocy, uzależnień, kryzysu, traumy i zaburzeń więzi.

Miejsce Szkolenia

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane

ul. Szymaszkowa 1
Mercure Zakopane

cena szkolenia

1690 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 500 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy)

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacj.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60