Ocena i bezpieczeństwo pracownika OPS oraz zarządzanie i kontrola zarządcza w OPS

SZKOLENIE DLA KIEROWNIKÓW I KADR

od do

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

Zakwaterowanie
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:30 - 20:30 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi mgr Aleksander Kuźniar
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 14:00 Ocena okresowa pracowników socjalnych – NOWOŚĆ 2021:
 • Ocena okresowa pracowników socjalnych – nowy obowiązek w OPS już w 2021 r.
 • Jak przygotować się do oceny pracowników socjalnych?
 • Czy można wykorzystać regulacje dotyczące oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych?
 • Jak stworzyć regulacje wewnątrzzakładowe dotyczę oceny?
 • Czy pracownik może odmówić poddania się ocenie okresowej?
 • Co w przypadku długotrwałej nieobecności pracownika w pracy?
 • Jakie stosować kryteria oceny?
 • Jakie obowiązkowo elementy muszą znaleźć się w ocenie?
 • Jakie obszary pracy pracownika socjalnego należy uwzględnić w ocenie?
 • Jak uzasadnić ocenę?
 • Czy ocena musi być skomplikowanym i wieloetapowym procesem?
 • Wzór regulaminu oceny pracowników socjalnych – kto go zatwierdza, z kim należy skonsultować?
 • Protokoły/arkusze oceny pracowników socjalnych – jaki wzór stosować?
 • Procedura odwoławcza od oceny okresowej.
 • Kiedy należy dokonać ponownej oceny okresowej?
 • Kiedy dokonać pierwszej oceny pracowników w 2021 r.?
 • Kompleksowa dokumentacja oceny.
13:30 - 15:00 Obiad
15:00 - Panel dyskusyjny lub czas wolny w Zakopanem
19:30 - Kolacja bankietowa połączona z dyskoteką

III dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 - 12:00 Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego:
1. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego:
 • najlepszą obroną jest… ucieczka?
 • czy pracownik socjalny może odpowiadać za zaniechanie?
 • konfrontacja z napastnikiem – czy obrona jest konieczna?
 • czy można użyć gazu przeciwko napastnikowi – czyli kilka słów o przekroczeniu obrony koniecznej;
 • pracownik socjalny jako funkcjonariusz publiczny – co z tego wynika?
 • tryb zaskarżenia agresora – co i kiedy może zrobić pracownik OPS w przypadku ataku?
2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego:
 • konfrontacja słowna w kontekście problematyki naruszenia dóbr osobistych;
 • naruszenie zdrowia lub uszkodzenia ciała jako podstawa dochodzenia odszkodowania;
 • a co z uszkodzonym zegarkiem lub laptopem?
 • zasady dochodzenia odszkodowania z uszkodzenie mienia.
3. Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego a prawo pracy:
 • wyjście w teren do niebezpiecznego klienta a prawa pracownika;
 • obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników;
 • odpowiedzialność pracodawcy za zdarzenia związane z bezpieczeństwem osobistym pracowników.
13:30 - 15:00 Obiad
15:00 - Panel dyskusyjny lub czas wolny w Zakopanem
18:30 - 20:30 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi dr Piotr Piskozub
07:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 - 12:00 Zarządzanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Kontrola Zarządcza w OPS:
 • Co może kierownik / dyrektor OPS jako zarządzający jednostką?
 • Kto i na jakiej podstawie może zastępować kierownika / dyrektora OPS
 • Zarządzenie – podstawowe narzędzie do administrowania OPS w sprawach organizacyjnych.
 • Uchwały podejmowane na gruncie ustaw z zakresu pomocy społecznej.
 • Podstawowe zasady i założenia kontroli zarządczej w ustawie o finansach publicznych
12:00 - 13:30 Zakończenie szkolenia. Obiad.

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

Aleksander Kuźniar

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor od 2009 r. do 2021 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.

Miejsce Szkolenia

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane

ul. Szymaszkowa 1
Mercure Zakopane

cena szkolenia

1990 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 500 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy)

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacj.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65