Pomoc społeczna jak funkcjonuje nowelizacja plus wywiad środowiskowy

od 10:00 do 14:30

Program Szkolenia

I. Ustawa o pomocy społecznej – NOWELIZACJA 2021:
 • NOWOŚCI w dochodach – co z tymi kosztami uzyskania dochodu?
 • NOWY katalog odliczeń – jak się sprawdza w praktyce?
 • czego jeszcze nie uwzględniamy w dochodach?
 • usługi bez decyzji i odpłatności – tryb pilny!
 • NOWE zasady ustalania zwrotu wydatków – niby nienależnie pobrane!
 • potrącenia nienależnie pobranych świadczeń i nie tylko;
 • NOWE uprawnienia pracowników socjalnych;
 • urlop dla pracownika socjalnego;
 • bucikowe – to ile tego w końcu?
 • ścieżka awansu zawodowego pracownika socjalnego
II. NOWE rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego!
 • NOWE a już nie aktualne?
 • data wejścia w życie;
 • czy można będzie korzystać ze starych druków i do kiedy?
 • co ze starymi legitymacjami pracowników socjalnych?
 • wnioski złożone przed wejściem w życie nowego rozporządzenia – jak je zakończyć?
 • kto przeprowadza, które wywiady?
 • NOWOŚCI w terminach przeprowadzania wywiadu?
 • wywiad tradycyjny czy elektroniczny?
 • NOWOŚCI w przypadku osób niezdolnych do przeprowadzenia wywiadu!
 • wywiad z osobami ubezwłasnowolnionymi?
 • wywiad na potrzeby innych ustaw;
 • wywiady w DPS-ach i ośrodkach wsparcia;
 • NOWOŚCI w pozyskiwaniu dokumentów.
III. Panel dyskusyjny – pan Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na wszystkie Państwa pytania

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

Miejsce Szkolenia

Hotel Novotel **** Wrocław Centrum

Powstańców Śląskich 7
Novotel Wrocław Centrum

cena szkolenia

499 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, serwis kawowy, obiad

dodatkowe informacje

PŁATNOŚCI za udział w szkoleniu należy dokonać do 7 dni od dnia jego realizacji.

FAKTURĘ i CERTYFIKAT UCZESTNICTWA należy odebrać w dniu realizacji szkolenia od organizatora OTI.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65