Procedura ustalania nienależnie pobranych świadczeń oraz postępowanie egzekucyjne w administracji

Program Szkolenia

I. Procedury ustalania nienależnie pobranych świadczeń i żądania zwrotu:
 • ustalenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
 • ustalenie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
 • ustalenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • ustalenie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej;
 • nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej a zwrot wydatków;
 • nienależnie pobrane a żądanie zwrotu;
 • inne przypadki ustalenia nienależnie pobranych świadczeń;
 • nienależnie pobrane świadczenia a świadczenia nienależnie wypłacone;
 • żądanie zwrotu;
 • stosowanie ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń.
II. Postępowanie egzekucyjne w administracji:
 • czynności przed egzekucyjne;
 • upomnienie – kiedy wystawić, co ma zawierać;
 • koszty upomnienia;
 • tytuł wykonawczy;
 • działania organu po wystawieniu tytułu wykonawczego;
 • umorzenie egzekucji;
 • ponowne rozpoczęcie egzekucji;
 • potrącenia a egzekucji;
 • ulgi w spłacie a egzekucja;
 • przedawnienie.
III. Panel dyskusyjny – pan Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na wszystkie Państwa pytania

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

Miejsce Szkolenia

Hotel NOVOTEL Warszawa Airport****

ul. 1 Sierpnia 1
Hotel NOVOTEL Airport****

cena szkolenia

469 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, serwis kawowy, obiad

dodatkowe informacje

PŁATNOŚCI za udział w szkoleniu należy dokonać do 7 dni od dnia jego realizacji.

FAKTURĘ i CERTYFIKAT UCZESTNICTWA należy odebrać w dniu realizacji szkolenia od organizatora OTI.

ILOŚĆ MIEJSC NA SZKOLENIU JEST OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Koordynator Szkolenia

Katarzyna Adamska
tel.: 12 635 83 65 wew. 21
fax. 12 350 63 60