Kodeks Postępowania Administracyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej

aktualne problemy

Najważniejsze zagadnienia

co tak naprawdę wprowadziła nowelizacja?

co ma RODO wspólnego z KPA?

postępowanie administracyjne na gruncie KPA

postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu świadczeń z ustawy o pomocy społecznej

postępowanie administracyjne w 500 PLUS, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

ile KPA jest w postępowaniu w sprawie dłużników?

Program Szkolenia

I. Kodeks Postępowania Administracyjnego - wprowadzenie:
 • co tak naprawdę wprowadziła nowelizacja?
 • co ma RODO wspólnego z KPA?
 • zakres obowiązywania, zasady ogólne;
 • organy wyższego stopnia i organy naczelne, właściwości organów, wyłączenie pracownika oraz organu;
 • strona, załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, terminy.
II. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA:
 • wszczęcie postępowania, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt;
 • dowody, rozprawa, zawieszenie postępowania;
 • decyzje, ugoda, postanowienia, odwołania, zażalenia, wznowienie postępowania;
 • uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji;
 • udział Prokuratora, wydawanie zaświadczeń, skargi i wnioski.
III. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu świadczeń z Ustawy o pomocy społecznej:
 • postępowanie w sprawach o świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
 • kompetencje pracowników w zakresie postępowania dowodowego;
 • wydawanie decyzji z zakresu świadczeń z pomocowych;
 • zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego oraz innych świadczeń;
 • procedura administracyjna na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
IV. Postępowanie administracyjne w świadczeniach z rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:
 • wydawanie decyzji z zakresu świadczeń, zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych;
 • wszczęcie a wznowienie, nienależnie pobrane świadczenia;
 • ile KPA jest w postępowaniu w sprawie dłużników?
V. Postępowanie administracyjne w świadczeniu wychowawczym 500 PLUS:
 • wydawanie decyzji z zakresu zmiany bądź uchylenia prawa;
 • wszczęcie a wznowienie, nienależnie pobrane świadczenia – czy to nadal aktualne?
 • okoliczności dowodowe w sprawach marnotrawienia świadczenia wychowawczego
VI. Panel dyskusyjny – Pan Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na wszystkie Państwa pytania

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

469 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, serwis kawowy, obiad

dodatkowe informacje

PŁATNOŚCI za udział w szkoleniu należy dokonać do 7 dni od dnia jego realizacji.

FAKTURĘ i CERTYFIKAT UCZESTNICTWA należy odebrać w dniu realizacji szkolenia od organizatora OTI.

ILOŚĆ MIEJSC NA SZKOLENIU JEST OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Koordynator Szkolenia

Katarzyna Adamska
tel.: 12 635 83 65 wew. 21
fax. 12 350 63 60