RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej

AKTUALNE PROBLEMY

Program Szkolenia

I. RODO – klauzula informacyjna – czyli to, co najważniejsze:
 • jak powinna wyglądać?
 • gdzie należy ją umieścić?
 • czy faktycznie należy przekazywać ją każdemu klientowi OPS?
 • klauzula informacyjna w pomocy społecznej, a klauzula w świadczeniach;
 • klauzula z art. 13 RODO, a klauzula z art. 14 RODO.
II. „Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych”!:
 • czy OPS powinien żądać zgody na przetwarzanie danych?
 • zgoda petenta a zgoda pracownika;
 • podstawa prawna przetwarzania danych przez OPS.
III. Podstawa to dobra „papiery”, czyli o polityce bezpieczeństwa:
 • jaki jest cel i sens sporządzania polityki bezpieczeństwa w OPS?
 • co może, a co powinna zawierać polityka bezpieczeństwa?
 • analiza przykładowej polityki bezpieczeństwa w OPS.
IV. „Żądam wydania wszystkich akt sprawy – bo RODO mi pozwala”!:
 • prawo klienta do żądania potwierdzenia faktu przetwarzania jego danych;
 • prawo do żądania kopii danych;
 • prawo do bycia zapomnianym;
 • inne prawa klienta wynikające z RODO.
V. „A antywirusa na komputerze mamy”? – zabezpieczenie danych osobowych:
 • szacowanie ryzyka – z czym mamy największy problem?
 • zabezpieczenia organizacyjno – techniczne;
 • zabezpieczenia komputerów i serwerów.
VI. A jeśli coś będzie „nie tak…”:
 • UODO i jego kompetencje;
 • kary administracyjne – ile, dla kogo i za co?
 • odpowiedzialność cywilna – podstawowe założenia i zasady;
 • stowarzyszenia i fundacje, które mogą nas „sprawdzić” – czyli RODO jako niewyczerpane źródło dla wyłudzeń i oszustów.
VII. Panel dyskusyjny – pan Piotr Piskozub odpowie na wszystkie Państwa pytania

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego, konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej, autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, konsultant prawny wielu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Miejsce Szkolenia

Hotel NOVOTEL*** Szczecin Centrum

ul. 3 Maja 31
Hotel NOVOTEL*** Centrum

cena szkolenia

439 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, serwis kawowy, obiad

dodatkowe informacje

PŁATNOŚCI za udział w szkoleniu należy dokonać do 7 dni od dnia jego realizacji.

FAKTURĘ i CERTYFIKAT UCZESTNICTWA należy odebrać w dniu realizacji szkolenia od organizatora OTI.

ILOŚĆ MIEJSC NA SZKOLENIU JEST OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Koordynator Szkolenia

Dorota Kulesza
tel.: 12 635 83 65 wew. 11
fax. 12 350 63 60