Stosowanie w praktyce procedury „Niebieskie Karty” oraz standardy ochrony małoletnich w organach pomocy społecznej i innych podmiotach + zmiany w procedurze odebrania dziecka

Program Szkolenia

 • Przemoc domowa – czyli kto, kiedy i komu może założyć „Niebieską Kartę”?
 • Wszczęcie procedury – podejrzenie stosowania przemocy, a nie potwierdzenie przemocy.
 • Kto może / ma obowiązek wszczęcia procedury?
 • Procedura NK wszczęta z urzędu, w tym na podstawie anonimowych informacji.
 • Właściwość i wyłączenia ZI.
 • Przebieg procedury - terminy poszczególnych czynności.
 • Obowiązki członków grup diagnostyczno-pomocowych, nadzór ZI nad działalnością grup.
 • Zamknięcie procedury i monitoring.
 • Reprezentant dziecka w procedurze „Niebieskie Karty”.
 • Udostępnienia akt procedury „Niebieskie Karty”.
 • Skargi na członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.
 • Standardy ochrony małoletnich – nowy obowiązek wynikający z tzw. „ustawy Kamilka”.
 • Kto ma obowiązek wprowadzić standardy?
 • Co mają zawierać standardy ochrony małoletnich?
 • Analiza przykładowych standardów ochrony małoletnich w organach pomocy społecznej oraz placówce oświatowej (warsztat).
 • PANEL DYSKUSYJNY – dr Piotr Piskozub odpowie na wszystkie Państwa pytania

KOSZT SZKOLENIA STACJONARNEGO


cena: od 6500 zł brutto* (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)


w cenie szkolenia: szkolenie z warsztatem zrealizowane według załączonego programu
(5 godzin zegarowych), konsultacje z wykładowcą, certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu, materiały
* cena obowiązuje dla grupy max 50-osobowej (ostateczna cena szkolenia jest ustalana indywidualnie
i jest zależna od terminu i miejsca realizacji szkolenia), proponujemy możliwość podziału kwoty
szkolenia na kilka jednostek samorządu terytorialnego (realizacja szkolenia dla kilku Gmin, GOPS, ZI)


Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia udzielamy telefonicznie


Pozostaję do Państwa dyspozycji,
Kuba Adamski
tel. 502-139-233

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

Koordynator Szkolenia

Jakub Adamski
tel.: 502 139 233
fax. 12 635 83 65