Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (ŚR, FA, 500 PLUS)

od 10:00 do 14:30

Program Szkolenia

I. NOWOŚCI w zaświadczeniach do czystego powietrza:
 • NOWE wzory wniosków;
 • NOWE wzory zaświadczeń;
 • NOWE dane pozyskiwane do wniosków;
 • terminy w związku z datą 1 sierpnia.
II. NOWELIZACJE od 1 lipca 2021 r.:
 • procedura postępowania w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach o świadczenie rodzinne i wychowawcze;
 • przekazanie dokumentów wojewodzie jako organowi właściwemu;
 • NOWE rodzaje dokumentów, które musi zgromadzić gmina;
 • czy to już koniec z papierkami?
 • procedura pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;
 • KPA – niby jedno ale nie dla wszystkich!
 • Wielka Brytania – BREXIT;
 • co z już ustalonymi koordynacjami?
 • czy czeka nas ponowna wysyłka do wojewody?
 • NOWE wzory wniosków – czy to już teraz?
 • rozszerzenie definicji dochodu w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym;
 • NOWE usługi elektronicznego pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia / weryfikacji prawa do świadczeń;
 • zmiana miejsca zamieszkania w sprawach świadczeń rodzinnych;
 • dodatek solidarnościowy a nowy okres zasiłkowy;
 • utrata dochodu z powodu COVID-19 a nowy okres zasiłkowy;
 • zmiany wzorów wniosków i załączników na nowy okres zasiłkowy.
III. Bieżące problemy z zakresu świadczeń rodzinnych , 500 PLUS, funduszu alimentacyjnego.
IV. Panel dyskusyjny – pan Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na wszystkie Państwa pytania

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

Miejsce Szkolenia

Hotel NOVOTEL**** Centrum Poznań

plac Andersa 1
Hotel NOVOTEL**** Centrum Poznań

cena szkolenia

499 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, serwis kawowy, obiad

dodatkowe informacje

PŁATNOŚCI za udział w szkoleniu należy dokonać do 7 dni od dnia jego realizacji.

FAKTURĘ i CERTYFIKAT UCZESTNICTWA należy odebrać w dniu realizacji szkolenia od organizatora OTI.

ILOŚĆ MIEJSC NA SZKOLENIU JEST OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Koordynator Szkolenia

Dorota Kulesza
tel.: 797 240 603
fax. 12 635 83 65