Zmiany w prawie pracy w 2022 r. – rewolucja kadrowa w JPS

od

Zgłoszenia na szkolenie zaczniemy przyjmować NIEZWŁOCZNIE po uchwaleniu ustawy.

Program Szkolenia

I. Work-life-balance – zmiana przepisów o rodzicielstwie w 2022 r. w JPS
 • Zmiany przepisów o rodzicielstwie w 2022 r. realizująca dyrektywę UE 2019/1158
 • 9 tygodni dodatkowego urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców bez możliwości przeniesienia.
 • Odroczenie terminu rodzicielskiego przez pracownika – na jakich zasadach?
 • Urlop opiekuńczy – 5 dni w roku – dla kogo i na jakich warunkach?
 • Czas wolny od pracy z powodu siły wyższej – co to takiego ?
 • Elastyczny czas pracy dla rodziców dzieci do 8 roku życia.
 • Możliwość corocznego wnioskowania o zmianę warunków zatrudnienia.
 • Zakaz zwalniania i podejmowania działań zmierzających do zwolnienia pracowników występujących z wnioskami o urlopy.
II. Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w JPS
 • Zmiany przepisów o umowach o pracę w 2022 r. realizująca dyrektywę UE 2019/1152
 • Zmiana treści umowy o pracę.
 • Konieczność określenia dla pracownika JPS sposobu przemieszczania się między miejscami pracy.
 • Znaczne rozszerzenie informacji dla pracownika z art. 29 § 3 Kp. – nowe wykroczenie za brak lub nieterminową informację.
 • Brak możliwości zakazania przez pracodawcę dodatkowej pracy u innych pracodawców.
 • Płatne szkolenia pracownika w zakresie pracy do której został zatrudniony.
 • Konieczność uzasadnienia wypowiedzeń umów na czas określony oraz konsultacji związkowej w zakresie wypowiedzenia.
III. Praca zdalna w JPS – nowe przepisy w Kodeksie pracy 2022
 • Praca zdalna po zmianie przepisów Kodeksu pracy,
 • Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?
 • Konieczność wydania nowego regulaminu pracy zdalnej
 • Jakie postanowienia regulaminu będą obowiązkowe?
 • Jaki ekwiwalent będzie należny pracownikowi przy pracy zdalnej?
 • Kto wybierze miejsce świadczenia pracy zdalnej?
 • Jakie warunki bhp będzie musiał spełnić pracownik w miejscu świadczenia pracy zdalnej.
 • Kiedy pracodawca będzie mógł narzucić pracę zdalną?
 • Czy pracownik będzie mógł świadczyć pracę zdalną z miejscowości wypoczynkowej lub z zagranicy?
 • Czy umowa o pracę będzie musiała zawierać miejsce świadczenia pracy zdalnej?
 • Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej – jakie zapisy zawrzeć?
 • Instrukcja bhp przy pracy zdalnej – co ma zawierać?
 • Incydentalna praca zdalna do 24 dni w roku – z tego JPS na pewno będą korzystały.
IV. Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy - duże zmiany dla pracodawcy
 • Możliwość kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców – jakie postanowienia zakłada projekt zmiany Kp?
 • Czy tylko wyrywkowa kontrola, czy można zbadań wszystkich pracowników każdego dnia?
 • Szczegółowe warunki dokonywania kontroli trzeźwości.
 • Jakie zapisy zawrzeć w regulaminie pracy by kontrola trzeźwości była legalna
 • Kto zadecyduje, które grupy pracowników będą mogły być podane kontroli?
 • Jakim sprzętem musi dysponować pracodawca by legalnie dokonywać kontroli trzeźwości?
 • Kiedy pracodawca będzie mógł wezwać organy Policji do kontroli pracownika?
 • Kiedy pracownik zostanie poddany przymusowemu badaniu krwi?
 • Jaki poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przez pracownika będzie dopuszczalny?
 • Gdzie umieści proroków z badania pracownika i na jaki okres?
 • Kontrola na obecność innych środków odurzających w organizmie pracownika – jakie zasady?
V. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-55;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

Aleksander Kuźniar

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor od 2009 r. do 2021 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.

cena szkolenia

469 PLN od osoby 349 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: ok. 300 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 360 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65