ZASIŁEK STAŁY jako przykład świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej NOWOŚCI 2023

od

Program Szkolenia

I. ZASIŁEK STAŁY jako przykład świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej:
 • rodzaje świadczeń z pomocy społecznej;
 • zasiłek stały dla cudzoziemców;
 • SPECUSTAWA ukraińska a uprawnienia do zasiłku stałego;
 • podział świadczeń;
 • procedura przyznania zasiłku stałego;
 • uznaniowość a obligatoryjność;
 • praktyczne rozwiązania dotyczące ustalania sytuacji dochodowej środowiska;
 • rodzinny wywiad środowiskowy;
 • przesłanki przyznania zasiłku;
 • moment początkowy uprawnień;
 • moment końcowy uprawnień;
 • zmiana obowiązującej decyzji;
 • wygaśnięcie decyzji o zasiłku stałym;
 • składka zdrowotna a zasiłek stały;
 • procedura zawieszenia postępowania;
 • zasiłek okresowy w czasie oczekiwania na zasiłek stały;
 • podjęcie zawieszonego postępowania;
 • zasiłek stały z rejestracja w Urzędzie Pracy;
 • co COVID zmienił w zasiłkach stałych?
II. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 180 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65