Zasiłek stały - 2024

od

Program Szkolenia

1. Zasiłek stały od 1 stycznia 2024 roku
  • wysokość zasiłku stałego
  • uprawnienie do zasiłku stałego
  • zmiana decyzji w sprawie zasiłku stałego
  • czy konieczny jest wywiad środowiskowy
  • wpływ zmian na inne świadczenia
2. Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej
  • zasiłek stały dla cudzoziemców
  • specustawa ukraińska a uprawnienia do zasiłku stałego
3. Podział świadczeń
4. Procedura przyznania zasiłku stałego
5. Uznaniowość a obligatoryjność
6. Praktyczne rozwiązania dotyczące ustalania sytuacji dochodowej środowiska
7. Rodzinny wywiad środowiskowy
8. Przesłanki przyznania zasiłku
9. Moment początkowy uprawnień
10. Moment końcowy uprawnień
11. Zmiana obowiązującej decyzji
12. Wygaśnięcie decyzji o zasiłku stałym
13. Składka zdrowotna a zasiłek stały
14. Procedura zawieszenia postępowania
15. Zasiłek okresowy w czasie oczekiwania na zasiłek stały
16. Podjęcie zawieszonego postępowania
17. Zasiłek stały z rejestracja w Urzędzie Pracy
18. Co COVID zmienił w zasiłkach stałych?
19. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
  • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
  • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
  • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: około 181 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65