WIELKIE ZMIANY w KOMISJACH od 1 stycznia 2022 r. - Uzależnienia we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień behawioralnych

WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ

od

Wymóg odbycia szkolenia przez członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
wynika z art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Program Szkolenia

W PAKIECE TANIEJ !

ZAMÓW SZKOLENIA:

WIELKIE ZMIANY w KOMISJACH od 1 stycznia 2022 r. - Uzależnienia we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień behawioralnych.

prowadzący: Zbigniew Krempicki

oraz

WIELKIE ZMIANY w KOMISJACH od 1 stycznia 2022 r. - NOWELIZACJA USTAWY o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

prowadzący: dr Piotr Piskozub

Uzyskaj RABAT w wysokości 100 zł za dwa szkolenia.

Więcej informacji pod numerem: 12 63 58 365

1. Uzależnienie od środków psychoaktywnych oraz uzależnienie od czynności (behawioralne).
2. Uzależnienia behawioralne:
 • co to jest uzależnienie behawioralne – kryteria nałogu według Aviela Goodmana;
 • czy uzależnienia od czynności są „nową falą” uzależnień?
 • w jaki sposób „działa” uzależnienie – trochę neurobiologii;
 • epidemiologia uzależnień behawioralnych;
 • współwystępowanie uzależnień behawioralnych i uzależnień od środków psychoaktywnych;
 • współwystępowanie uzależnień behawioralnych z innymi zaburzeniami psychicznymi;
 • patologiczny hazard;
 • uzależnienie od internetu;
 • uzależnienie od telefonu komórkowego;
 • uzależnienie od seksu;
 • uzależnienie od pracy (pracoholizm);
 • zakupoholizm – oniomania;
 • jedzenioholizm – ortoholizm;
 • tanoreksja;
 • bigoreksja;
 • samouszkodzenia umiarkowane.
3. Mechanizmy prowadzące do uzależnienia i wzmacniające uzależnienie.
4. Degradacja społeczna osób uzależnionych.
5. Predyspozycyjność (skłonność do uzależnienia).
6. Uzależnienie krzyżowe – jak sobie z nim radzić?
7. Motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia działania:
 • wspieranie relacji z osobą uzależnioną;
 • podstawy terapii osób uzależnionych.
8. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia:
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

mgr Zbigniew Krempicki

Pedagog o specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna i sądowa oraz interwencja kryzysowa, specjalista terapii uzależnień (certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii), lider zespołu terapeutów, animator Profilaktyki Stowarzyszenia MONAR, sądowy specjalista uprawniony do zbierania informacji o charakterze używania substancji przez oskarżonego, posiada bogate doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi, ukończył liczne szkolenia poparte stosownymi certyfikatami, pracował m.in. w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych od Narkotyków przy MOPS w Oświęcimiu, Centrum Terapii Narkomanów w Krakowie, Ośrodkach Terapeutycznych dla Młodzieży: w Ochotnicy Dolnej, w Wierzbiu oraz w Jeżówce, Domu MONAR-u w Krakowie oraz Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień „NOWY DZIEN”.

cena szkolenia

399 PLN od osoby 199 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 113 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 180 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65