Ustawa o pomocy społecznej - Tarcze Antykryzysowe 1.0, 2.0, 3.0 w Pomocy Społecznej

szkolenie e-lerningowe

od do

Program Szkolenia

I. TARCZA 1.0 w pomocy społecznej:
 • jak w dobie COVID-19 przeprowadzać wywiady?
 • co się zmienia w procedurze przyznawania pomocy?
 • co z odpłatnościami?
 • gromadzenie materiału dowodowego!
 • przedłużenie decyzji o zasiłku stałym z urzędu!
 • co jeśli to potrwa dłużej?
II. TARCZA 2.0 w pomocy społecznej:
 • NOWE rozwiązania w doręczeniach?
 • NOWE zasady wywiadu, aktualizacji, a może ich braku?
 • co z odpłatnością za ŚDS-y?
 • doręczenie zastępcze – czy dalej obowiązuje?
 • co Poczta Polska robi z naszymi listami?
 • decyzje odmowne – muszą chyba zaczekać;
 • zapoznanie strony z aktami sprawy - udostępnienie stronie akt sprawy;
 • przesłuchanie on-line.
III. TARCZA 3.0 – nowości w procedurach:
 • co z decyzjami odmownymi – czy już można?
 • co z nienależnie pobranymi – czy już można?
 • co z uchyleniem lub zmianą decyzji?
 • czy biegną nam już terminy?
 • jak liczyć nowe terminy administracyjne?
 • karty pobytu cudzoziemców – przedłużone?
 • zezwolenia na pracę – przedłużone?
 • czy dalej można robić „wywiady telefoniczne”?
 • standaryzacja schronisk – nowe terminy
 • znowu zmiany w DPS-ach – terminy dla nowych umów i decyzji.
IV. NOWELIZACJA 1 stycznia 2020 r. oraz pozostałe NOWELIZACJE z 2019 r.:
 • rozszerzenie konsekwencji braku współpracy;
 • aktualizacja wywiadu – nowe zasady;
 • odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia;
 • czy CUS-y coś zmieniają w pomocy społecznej?
 • problemy z 13-tą emeryturą;
 • matka 4 PLUS;
 • RODO a ustawa o pomocy społecznej;
 • zmiany w KPA w pomocy społecznej.
V. Nieustające problemy z właściwym wyliczeniem dochodu:
 • dochód czy przychód;
 • wyłączenia dochodowe;
 • alimenty bieżące czy zaległe – zasądzone czy dobrowolne?
 • dochód z działalności gospodarczej;
 • problem wartości świadczeń w naturze;
 • dochód z hektara przeliczeniowego;
 • dochód jednorazowy a dochód uzyskany jednorazowo;
 • dochody w obcych walutach.
VI. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania szkolenia 225 minut, czas dostępu 300 minut od pierwszego zalogowania, materiały, konsultacje (10 minut konsultacji telefonicznych dla każdej zgłoszonej osoby)

dodatkowe informacje

FAKTURA z 7-dniowym terminem płatności zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60