Ustawa o pomocy społecznej - NOWELIZACJA 2021

od do

SZKOLENIE DOSTĘPNE od 26 kwietnia 2021 r.

Program Szkolenia

I. Ustawa o pomocy społecznej – NOWELIZACJA 2021:
 • NOWOŚCI w dochodach – ale czy na pewno?
 • NOWY katalog odliczeń!
 • czego jeszcze nie uwzględniamy w dochodach?
 • weryfikacja kryteriów dochodowych – kiedy i na jakich zasadach;
 • programy resortowe – co nowego?
 • ZMIANY w zasiłkach celowych;
 • NOWE wysokości zasiłku okresowego;
 • zapewnienie schronienia;
 • usługi bez decyzji i odpłatności – tryb pilny!
 • ośrodki wsparcia / całodobowe ośrodki wsparcia;
 • rodzinne domy pomocy;
 • NOWE zasady kierowania rodzin do DPS;
 • NOWE zasady ustalania zwrotu wydatków – niby nienależnie pobrane!
 • ZMIANY właściwości miejscowej gminy;
 • NOWE zasady w ustalaniu odpłatności za DPS;
 • potrącenia nienależnie pobranych świadczeń;
 • pozyskiwanie danych osobowych;
 • standardowa procedura uzyskania zasiłku stałego – zmiany;
 • kontakt socjalny – który pracownik jest właściwy?
 • NOWE kierunki dla uzyskania kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny;
 • NOWE zadania pracowników socjalnych;
 • NOWE uprawnienia pracowników socjalnych;
 • urlop dla pracownika socjalnego;
 • bucikowe – to ile tego w końcu?
 • awans zawodowy pracownika socjalnego – wreszcie konkretne regulacje!
 • ścieżka awansu zawodowego pracownika socjalnego!
II. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556.

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 210 minuty + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA z 7-dniowym terminem płatności zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60