UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A POMOC SPOŁECZNA

od

Aktualna sytuacja geopolityczna powoduje, że coraz więcej osób, w tym beneficjentów pomocy społecznej pobada w tzw. spiralę zadłużenia. Jako rozwiązanie problemów tego rodzaju wskazuje się upadłość konsumencką. W trakcie szkolenia omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z tą instytucją w kontekście pomocy, jakiej mogą udzielić zainteresowanym pracownicy socjalni. Szkolenie pozwoli Państwu uzyskać wiedzę niezbędną do rzetelnego przekazania podstawowych informacji w tym zakresie Państwa podopiecznym oraz ewentualnie pokierowanie ich, zwłaszcza na początkowym etapie postępowania, tak, żeby osiągnęli zamierzony cel i uwolnili się od zobowiązań, których w większości przypadków i tak nigdy nie spłacą.

Program Szkolenia

1. Czy pracownicy socjalni powinni sugerować beneficjentom pomocy ogłoszenie upadłości?
2. Czym jest upadłość konsumencka i dla kogo jest adresowana?
3. Jak przygotować się do upadłości konsumenckiej i co w tym zakresie mogą zrobić pracownicy socjalni?
4. Jak wygląda postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości?
5. Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, czyli co dalej?
6. Upadłość konsumencka a prawa do świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.
7. Upadłość konsumencka a obowiązek alimentacyjny i zaległości wobec funduszu alimentacyjnego.
8. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
  • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia;
  • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556;
  • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ;

Wykładowcy

dr Piotr Piskozub

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w praktyce radcy prawnego specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej, reprezentując osoby fizyczne oraz organy administracji w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pomocy społecznej, w tym monografii naukowych pt.: "Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej" oraz "Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej", współautor publikacji "Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej", a także autor licznych artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (m.in.: "Umowa o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda", "Rodzina wspierająca w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda", "Rodzinnoprawne aspekty ochrony dziecka - ofiary przemocy w rodzinie").

cena szkolenia

449 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 86 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 160 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65