Terminy COVID-19

(Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Społeczna, 500 PLUS, Dodatki Mieszkaniowe, Stypendia Szkolne i inne…)

od

SZKOLENIE DOSTĘPNE OD 22 GRUDNIA 2020

Program Szkolenia

I. Terminy COVID-19 – NOWELIZACJA:
 • rodzaje terminów;
 • różnice w terminach;
 • terminy liczone w dniach;
 • terminy liczone w tygodniach;
 • terminy liczone w miesiącach;
 • inne sposoby liczenia terminów;
 • zachowanie terminów – poczta;
 • zachowanie terminów – inny organ;
 • termin załatwienia sprawy;
 • przedłużenie terminu załatwienia sprawy;
 • zawieszenie terminów w związku z COVID-19;
 • wstrzymanie terminów w związku z COVID – 19;
 • zasady przywracania terminów w okresie pandemii COVID-19.
II. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

399 PLN od osoby 249 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 100 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 180 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65