SYGNALIŚCI w OPS od A do Z w 2024 r. – wzory dokumentacji i procedury

od

Program Szkolenia

1. Sygnaliści – kto i kiedy musi wdrożyć procedury?
 • Które OPS musza wprowadzić ochronę sygnalistów w zakładzie?
 • Kiedy ochrona sygnalistów nawet jak pracodawca nie zatrudnia 50 osób?
 • Czy znaczenie ma liczba etatów, czy liczba osób zatrudnionych w Ośrodku?
 • Czy do liczby zatrudnionych wlicza się zleceniobiorców itp.?
 • Czy w dniu zatrudnienia 50 osoby musi być już wdrożona procedura, czy jest na to jakiś termin?
 • W jakim terminie, w zależności od liczby pracowników należy wprowadzić wewnętrzną procedurę ochrony sygnalistów?
 • Czy termin ustawowy różni się od terminu dyrektywy i jakie ma to konsekwencje dla pracodawców?
 • Co grozi za niewdrożenie ochrony sygnalistów w terminie?
 • Czy pracodawca może samodzielnie wdrożyć ochronę bez udziału firm zewnętrznych?
2. Wewnętrzny kanał zgłoszeń – jak go założyć w OPS i kto ma go obsługiwać?
 • Czy musisz podpisać umowę z firmą zapewniającą bezpieczny kanał zgłaszania nieprawidłowości?
 • Co może stanowić wewnętrzny kanał dokonywania zgłoszeń?
 • Adres mailowy, skrzynka na listy, odrębny nr telefonu, zewnętrzny portal – jaki kanał zgłoszeń wybrać?
 • Kto decyduje o rodzaju kanału dokonywania zgłoszeń zastosowanego w zakładzie, czy pracodawca może go wybrać samodzielnie?
 • Jak najprościej wdrożyć wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń bez konieczności angażowania dużych nakładów finansowych?
 • Kiedy dodatkowy adres mailowy będzie mógł spełniać rolę wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości?
 • Kto może być osoba obsługującą wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości: kadrowiec, IOD, pracownik służby BHP, zleceniobiorca na podstawie odrębnej umowy?
 • Jakie wymagania musi spełniać osoba przyjmująca zgłoszenia?
 • Czy osoba przyjmująca zgłoszenia powinna odbyć szkolenie w zakresie obsługi zgłoszeń wewnętrznych?
 • Czy osoba przyjmująca zgłoszenia musi brać następie udział w jego rozpatrywaniu?
 • Czy pracodawca będzie mógł samodzielnie – bez firm zewnętrznych – zapewnić wykonanie obowiązku ochrony sygnalistów?
3. Co można zgłaszać i skąd pracownicy mają o tym wiedzieć?
 • Kto może dokonać zgłoszenia wewnętrznego?
 • Co może stanowić przedmiot zgłoszenia?
 • Rodzaje spraw objęte pojęciem whistleblowing’u.
 • Czy OPS powinien zapewnić szkolenie pracownikom w zakresie procedur i tematyki podlegającej zgłoszeniu?
 • Kiedy zgłoszenie będzie podlegało rozpatrzeniu, a kiedy zostanie pozostawione bez rozpoznania?
 • Czy można zgłaszać nieprawidłowości anonimowo?
 • Jaka jest procedura informowania o przyjęciu zgłoszenia i odpowiedzi na zgłoszenie?
 • Jak długo przechowywać dane osobowe zgłaszającego?
4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych w OPS – najważniejszy dokument procedury!
 • Który OPS będzie musiał utworzyć procedurę zgłoszeń wewnętrznych?
 • Czy w zakresie sygnalistów należy dokonywać jakiś zmian w regulaminie pracy?
 • Z kim należy skonsultować zapisy procedury i w jakim terminie?
 • Co, gdy zz nie zgodzą się na zaproponowaną treść procedury zgłoszeń wewnętrznych?
 • W jakim terminie wchodzi w życie procedura zgłoszeń wewnętrznych?
 • Czy oświadczenie o zapoznaniu z procedurą przechowywać w aktach osobowych pracowników?
 • Jakie zapisy procedury są obligatoryjne, a jakie fakultatywne?
 • Czy warto rozszerzać katalog spraw, które mogą być przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego o tematykę naruszeń regulaminów wewnętrznych, czasu pracy, mobbingu itp.?
 • Czy warto umożliwić dokonywanie zgłoszeń anonimowych
 • Jaki okres rozpatrzenia zgłoszenia wskazać w procedurze?
 • Jakie zapisy dotyczące rozpatrywania zgłoszeń są najważniejsze i powinny się znaleźć w procedurze – wzór regulaminu zgłoszeń wewnętrznych dla uczestników szkolenia!!!
 • Jakie sankcje grożą pracodawcza nieutworzenie procedury zgłoszeń wewnętrznych?
5. Zagadnienia szczegółowe
 • Jak prowadzić rejestr zgłoszeń wewnętrznych – kto za niego odpowiada – wzór rejestru dla uczestników szkolenia!!!
 • Jak długo przechowywać dane w rejestrze zgłoszeń?
 • Kto powinien otrzymać dodatkowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z organizacja procedury zgłoszeń wewnętrznych?
 • Czy jest wymagana dodatkowa klauzula informacyjna RODO w związku z zapewnieniem wewnętrznego kanału zgłoszeń?
 • Kiedy i na jakich zasadach pracownik może dokonać ujawnienia publicznego?
 • Jakiej ochronie podlega sygnalista – czy to rzeczywista ochrona, czy iluzja?
 • Sankcje karne za naruszenie ustawy o sygnalistach?
6. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-55;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ
 • z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem termin oczekiwania na konsultacje może ulec wydłużeniu

Wykładowcy

Aleksander Kuźniar

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy wydawnictwa Infor od 2009 r. do 2021 r. oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników z zakresu sposobu sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy, opinii dla prokuratury na podstawie powołania specjalisty z zakresu prawa pracy. Od 15 lat wykładowca z zakresu prawa pracy na szkoleniach, kursach otwartych i wewnątrzzakładowych.

cena szkolenia

599 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: N/A minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: N/A minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65