ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 – NOWOŚCI

od do

SZKOLENIE DOSTĘPNE OD 15 LUTEGO 2021

Program Szkolenia

NOWOŚCI w koordynacji:
 • Wielka Brytania - BREXIT;
 • co z już ustalonymi koordynacjami do 31 grudnia 2020 roku?
 • czy czeka nas ponowna wysyłka do Wojewody.
Uprawnienia do świadczenia wychowawczego – ujęcie podmiotowe:
 • Złożenie wniosku o 500 plus w związku z „nowym okresem”;
 • zdublowanie wniosku o 500 plus;
 • świadczenie rodzinne dla cudzoziemców;
 • rodzaje kart pobytu;
 • COVID-19 a pobyt cudzoziemców;
 • COVID-19 a terminy w świadczeniach wychowawczych;
 • obowiązek zamieszkiwania w Polsce w okresie zasiłkowym;
 • dziecko.
Świadczenie wychowawcze 500 PLUS - aktualności:
 • u kogo jest dziecko;
 • wyrok rozwodowy 500 plus;
 • triada przesłanek 500 plus;
 • ustalanie uprawnień;
 • instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie;
 • uchylenie prawa do 500 plus;
 • zmiana miejsca zamieszkania;
 • śmierć dziecka;
 • śmierć rodzica / osoby uprawnionej;
 • wywiad do świadczeń wychowawczych.
TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 190 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA z 7-dniowym terminem płatności zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60