Świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem”

od

Program Szkolenia

I. Świadczenie rodzicielskie:
 • dla kogo?
 • matka, ojciec, a może ktoś jeszcze?
 • na jakich zasadach?
 • czasookres przyznania;
 • od kiedy przyznajemy?
 • kwoty;
 • podzielność;
 • świadczenia a PUP;
 • dokumenty do przyznania świadczenia;
 • koordynacja świadczenia rodzicielskiego;
 • podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • przesłanki negatywne świadczenia rodzicielskiego;
 • świadczenie rodzicielskie a świadczenie pielęgnacyjne.
II. Jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem”:
 • podstawa dokonania upoważnienia określonych podmiotów i osób;
 • czy konieczne są upoważnienia;
 • 4000 złotych – świadczenie dla nielicznych;
 • dokumenty do przyznania świadczenia;
 • wniosek o przyznanie świadczenia;
 • zaświadczenie lekarskie – jedno czy dwa różne?
 • urodzenie dziecka poza granicami kraju;
 • koordynacja 4000 złotych;
 • decyzje w sprawie 4000 złotych;
 • nienależnie pobrane świadczenie;
 • koszty obsługi.

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 136 minut, czas udostępniania: 200 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65