ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE z uwzględnieniem COVID-19 oraz Tarcz Antykryzysowych

AKTUALNE PROBLEMY

od do

Program Szkolenia

I. Zakres podmiotowy świadczenia pielęgnacyjnego:
 • obowiązek alimentacyjny;
 • świadczenie pielęgnacyjne na małżonka;
 • świadczenie pielęgnacyjne na babcie, dziadka, siostrę (brata);
 • świadczenie pielęgnacyjne na inne osoby;
 • dziecko w rodzinie zastępczej.
II. Przesłanki pozytywne świadczenia pielęgnacyjnego:
 • zatrudnienie lub inna praca zarobkowa;
 • rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • właściwe orzeczenie;
 • sprawowanie opieki;
 • COVID – co z wywiadami?
III. Trybunał konstytucyjny a wiek powstania niepełnosprawności:
 • wiek powstania niepełnosprawności;
 • stosowanie wyroku TK z 2014 roku odnośnie wieku;
 • zamiana SZO lub ZDO na świadczenie pielęgnacyjne;
 • okoliczności przed wydaniem decyzji odmownej
IV. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego:
 • przyznanie właściwej wysokości;
 • waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego;
 • wszczęcie postępowania;
 • decyzja waloryzacyjna;
 • organ właściwy.
V. Czasookres przyznania świadczenia pielęgnacyjnego:
 • termin ważności orzeczenia;
 • COVID – 19 – co się zmieniło z orzeczeniami?
 • czy orzeczenie o niepełnosprawności może działać dłużej ni 16 rok życia?
 • od kiedy przyznać świadczenie pielęgnacyjne;
 • data graniczna przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
VI. Przesłanki negatywne świadczenia pielęgnacyjnego:
 • emerytura / renta;
 • wyrok TK w sprawie rent – i co dalej?
 • związek małżeński;
 • placówka zapewniająca całodobową opiekę;
 • dwa świadczenia w jednej rodzinie;
 • rolnik na świadczeniu pielęgnacyjnym a KRUS;
 • dochody przy świadczeniu pielęgnacyjnym;
 • dziwne przykłady przy świadczeniu pielęgnacyjnym
VII. TELEFONICZNY PANEL DYSKUSYJNY – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia!
 • (termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia)

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 170 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 270 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65