Świadczenie Pielęgnacyjne 2023 - aktualne problemy

od

Program Szkolenia

I. Zakres podmiotowy świadczenia pielęgnacyjnego
 • świadczenie pielęgnacyjne jako świadczenie rodzinne
 • obowiązek alimentacyjny
 • świadczenie pielęgnacyjne na małżonka
 • świadczenie pielęgnacyjne na babcie, dziadka, siostrę (brata)
 • świadczenie pielęgnacyjne na inne osoby
 • dziecko w rodzinie zastępczej
II. Przesłanki pozytywne świadczenia pielęgnacyjnego
 • zatrudnienie lub inna praca zarobkowa
 • rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • właściwe orzeczenie
 • sprawowanie opieki
 • związek przyczynowo – skutkowy
III. Trybunał Konstytucyjny a wiek powstania niepełnosprawności
 • wiek powstania niepełnosprawności
 • stosowanie wyroku TK z 2014 roku odnośnie wieku
 • okoliczności przed wydaniem decyzji odmownej
IV. Świadczenie pielęgnacyjne a prawo do emerytury lub renty
V. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego
 • przyznanie właściwej wysokości
 • waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego
 • wszczęcie postępowania
 • decyzja waloryzacyjna
 • organ właściwy
VI. Czasookres przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
 • termin ważności orzeczenia
 • COVID – 19 – co się zmieniło z orzeczeniami?
 • czy orzeczenie o niepełnosprawności może działać dłużej ni 16 rok życia?
 • od kiedy przyznać świadczenie pielęgnacyjne
 • data graniczna przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
VII. Przesłanki negatywne świadczenia pielęgnacyjnego
 • wyrok TK w sprawie rent – i co dalej?
 • związek małżeński
 • placówka zapewniająca całodobową opiekę
 • dwa świadczenia w jednej rodzinie
 • rolnik na świadczeniu pielęgnacyjnym a KRUS
 • dochody przy świadczeniu pielęgnacyjnym
 • dziwne przykłady przy świadczeniu pielęgnacyjnym
VIII. KONSULTACJE TELEFONICZNE - 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia:
 • termin konsultacji należy umówić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia szkolenia;
 • w celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-55;
 • konsultacje nie umówione w terminie określonym powyżej PRZEPADAJĄ

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

499 PLN od osoby 399 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: 191 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 251 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65