ŚWIADCZENIE 500 PLUS - nowy okres zasiłkowy 2021/22, aktualne problemy i zmiany wprowadzone Ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny oraz Suplement: przekazanie Świadczenia z samorządu do ZUS

od do

UWAGA

SZKOLENIE DOSTĘPNE OD 7.07.2021

Program Szkolenia

1. NOWOŚCI w koordynacji od 1 lipca 2021 r. i nie tylko:
 • procedura postępowania w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach o świadczenie wychowawcze;
 • przekazanie dokumentów wojewodzie jako organowi właściwemu;
 • nowe rodzaje dokumentów, które musi zgromadzić gmina;
 • czy to już koniec z papierkami?
 • procedura pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;
 • KPA – niby jedno ale nie dla wszystkich!
 • Wielka Brytania – Brexit;
 • co z już ustalonymi koordynacjami ?
 • czy czeka nas ponowna wysyłka do wojewody?
 • nowe wzory wniosków – czy to już teraz?
2. UPRAWNIENIA do Świadczenia Wychowawczego 500 PLUS – ujęcie podmiotowe:
 • nowe zasady pozyskiwania danych dotyczących zgonu;
 • świadczenia dla cudzoziemców;
 • COVID-19 a pobyt cudzoziemców;
 • COVID – 19 a terminy w świadczeniach wychowawczych;
 • bowiązek zamieszkiwania w Polsce w okresie zasiłkowym;
 • dziecko.
3. Świadczenia Wychowawcze 500 PLUS - NOWOŚCI:
 • u kogo jest dziecko?
 • wyrok rozwodowy w 500 plus;
 • triada przesłanek do 500 plus;
 • ustalanie uprawnień;
 • instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie;
 • uchylenie prawa do 500 plus;
 • zmiana miejsca zamieszkania;
 • śmierć dziecka;
 • śmierć rodzica /osoby uprawnionej;
 • wywiad do świadczeń wychowawczych;
4. Przejęcie zadania przez ZUS – założenia projektu:
 • zmiana organu realizującego świadczenie wychowawczego (wójt, burmistrz, prezydent miasta, wojewoda) na Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • zmiana dotychczasowej formy składania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia poprzez wyłączenie formy materialnej wniosku papierowego, składanego bezpośrednio w siedzibie jednostki właściwej bądź za pośrednictwem przesyłki listowej i pozostawienie wyłąc
 • zmiana sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego poprzez odejście od wypłaty w formie gotówkowej i przekazem pocztowym na rzecz wypłaty w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego,
 • odejście od konieczności corocznego składania wniosku o świadczenie wychowawcze i automatyczne, wynikające z przepisów prawa, odnawianie prawa do świadczenia na kolejny okres rozliczeniowy,
 • wypłata świadczeń wychowawczych w pełnej wysokości osobom, które dotychczas były pozbawione tego świadczenia, lub pobierały świadczenie w obniżonej wysokości, z uwagi na przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
5. KONSULTACJE TELEFONICZNE – 10 minut dla każdego uczestnika szkolenia:
 • termin konsultacji należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia
 • w celu ustalenia indywidualnych konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: 797-240-556
 • konsultacje nie ustalone w terminie określonym powyżej - przepadają

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

cena szkolenia

449 PLN od osoby 299 PLN każda kolejna osoba.

cena szkolenia obejmuje

czas trwania: ok 183 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały

dodatkowe informacje

FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.

TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 635 83 65